Лист № 224 від 11.10.2021р., надає інформацію про оплату праці вихователів і асистентів вихователів інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти.

Головам ППО

                Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про оплату праці вихователів і асистентів вихователів інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти.

                Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України від 11.07.2001 р. № 2628-III “Про дошкільну освіту” (далі – Закон № 2628-III) для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів дошкільної освіти на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

При формуванні в закладах дошкільної освіти інклюзивних груп потрібно керуватись наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06 лютого 2015 р. N 104/52 “Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах” (далі Порядок № 104/52). Про це йдеться в пункті 3 розділу I Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 р. N 1055 (далі – ТШН № 1055)

Відповідно положень Порядку № 104/52 інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

Наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти становить до 15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Частиною другою статті 14 Закону № 2628-III встановлена гранична чисельність дітей  з особливими освітніми потребами в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти –  не більше трьох дітей в групі.

Пунктом 5 Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженою  постановою КМУ від 10.04.2019 р. № 530 ( далі – Постанова № 530), конкретизована максимальна кількість дітей з особливими освітніми потребами, яка може  виховуватись в інклюзивній групі. В ньому йдеться, що для забезпечення ефективності освітнього процесу в інклюзивних групах кількість дітей з особливими освітніми потребами має становити не більше трьох осіб, зокрема:

– одна – три дитини з числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;
– не більше двох осіб з числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення тощо;
– не більше однієї дитини із складними порушеннями розвитку.

Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

Штатне комплектування інкюзивних груп ЗДО посадами “вихователь” і “асистент вихователя”

Із  положень Закону № 2628-III  випливає, що для забезпечення виховного процесу в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, в їх штатних розписах  необхідно передбачити посади педагогічних працівників, зокрема:

– вихователя інклюзивної групи;

– асистента вихователя інклюзивної групи.

Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 963 посади вихователя і асистента вихователя закладу дошкільної освіти відносяться до педагогічних працівників.

Відповідно до ТШН № 1055 максимальна кількість штатних одиниць вихователів на одну інклюзивну групу закладу дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу і становить:

Найменування посадКількість штатних  одиниць (максимальна) з розрахунку на одну групу  залежно від режиму роботи
4 години9 годин10,5 годин12 годин24 години
5-денний робочий тиждень5-денний робочий тиждень6-денний робочий тиждень5-денний робочий тиждень6-денний робочий тиждень5-денний робочий тиждень6-денний робочий тиждень5-денний робочий тиждень6-денний робочий тиждень
Вихователі0,81,872,242,172,62,472,962,873,44

У цю чисельність штатних одиниць вихователів враховано 20 хвилин щодня для передачі ними зміни.

Відповідно до пункту 10 розділу III ТШН № 1055 в інклюзивних групах вводиться посада асистента вихователя закладу дошкільної освіти з розрахунку – одна штатна одиниця на одну групу.

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону № 2628-III педагогічне навантаження педагогічного працівника інклюзивної групи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності становить:

 для вихователя інклюзивної групи – 25 годин;
 для асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин
на тиждень, що відповідає повній тарифній ставці працівників.

Встановлення посадового окладу

Умови оплати праці, посадові оклади та ставки заробітної плати керівних і педагогічних працівників закладів дошкільної освіти передбачені наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (далі – Наказ МОНУ № 557) та Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. N 102 (далі – Інструкція № 102), яка з 1 вересня 2005 року застосовується в частині, що не суперечить умовам оплати праці, визначеним Наказом МОНУ № 557.

Тарифні розряди педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти встановлюються відповідно Схеми тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (додаток 9 до Наказу МОНУ № 557) (далі – Схема тарифних розрядів – додаток 9 до Наказу МОНУ № 557).

Найменування посадТарифні розряди 
Завідувач (директор)14-16
Вихователі-методисти, вихователі, учителі-логопеди, учителі-дефектологи, практичні психологи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту):
вищої категорії14
першої категорії13
другої категорії12
без категорії10-11
Музичні керівники, художні керівники, інструктори з фізкультури, праці, слухових кабінетів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середню спеціальну освіту):
вищої категорії12
першої категорії11
другої категорії10
без категорії9
Асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі10-12

Вихователю інклюзивної групи тарифний розряд встановлюється в залежності від його кваліфікаційної категорії, яка присвоюється йому в порядку проходження ним атестації, а при відсутності кваліфікаційної категорії за його освітньо – кваліфікаційним рівнем.

Посадовий оклад вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти встановлюється на рівні: спеціаліста без категорії — 10–11 тарифного розряду, другої категорії — 12-го тарифного розряду, першої категорії — 13-го тарифного розряду, вищої категорії — 14-го тарифного розряду.

Вихователям, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середньої спеціальної освіти), установлюється 10 тарифний розряд.

Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – середню спеціальну освіту), може бути встановлений як 10 так і 11 тарифний розряд. При встановленні йому тарифного розряду враховується його професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність. Умовами оплати праці педагогічних працівників не передбачена вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд.

Відповідно до статті 32 Закону № 2628-III атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія, може бути присвоєно відповідне педагогічне звання.

Для присвоєння вихователю ЗДО кваліфікаційних категорій абзацом двадцятим пункту 4.1 Типового положення № 930 передбачені певні вимоги. Це наявність у нього повної  вищої  педагогічної освіту  зі  спеціальності дошкільна освіта,  дошкільне  виховання  або він має дві освіти, одна з яких – неповна вища педагогічна або  базова  педагогічна  з цієї самої спеціальності,  а друга – повна вища педагогічна освіта за іншим фахом.

Асистент вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти  теж повинен проходити атестацію на предмет відповідність його займаній посаді, але залежність встановлення йому тарифного розряду від наявності в нього кваліфікаційної категорії Схемою тарифних розрядів – додатком 9 до Наказу МОНУ № 557 не передбачена. Тарифний розряд йому встановлюється за результатами атестації. Йому може бути присвоєний 1011 або 12 тарифний розряд.

При цьому умовами оплати праці педагогічних працівників будь-яких критеріїв або вимог  для встановлення конкретного тарифного розряду працівнику не встановлено. Не передбачена також вимога щодо встановлення працівнику під час прийому його на роботу найнижчого тарифного розряду.

При встановленні тарифного розряду асистенту вихователя , зокрема, може враховуватись його освітній рівень, професійна компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, термін роботи на посаді, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.

Згідно пункту 2 Наказу МОНУ № 557 право встановлювати працівникам закладів та установ освіти конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів надано керівникам навчальних закладів та установ освіти у межах затвердженого фонду заробітної плати.

Посадові оклади педагогічним працівникам за присвоєними їм тарифними розрядами встановлюють у відповідності до  Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабміну від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Підвищення посадових окладів

  1. Посадові оклади вихователів і асистентів вихователів інклюзивних груп закладів дошкільної освіти підвищуються на 10відсотків у відповідності до вимог постанови КМУ від 11.01.2018 р. № 22 “Про підвищення оплати праці педагогічних працівників”.
  2. При наявності у вихователя інклюзивної групи педагогічного звання “Вихователь-методист” або “Старший вихователь” його посадовий оклад підлягає підвищенню на10 відсотків відповідно до підпункту “д” пункту 24 Інструкція № 102.
  3. Абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102 передбачено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників освіти, зокрема педагогічних працівників та помічників вихователів у дитячих дошкільних закладах (групах) для дітей і підлітків, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, підвищуються на 20відсотків.

В Додатку 5 до Інструкції № 102 наведено Перелік спеціальних закладів (з особливим режимом), робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 15-25 відсотків. Пунктом 2 цього Перечня передбачено, що до цих спеціальних закладів (з особливим режимом) відносяться дитячі дошкільні заклади (групи) усіх типів та найменувань для глухих (глухонімих), сліпих, слабозорих, туговухих, для дітей з порушеннями інтелекту (розумово відсталих); для дітей з косоокістю і амбліопією, психоневротиків, з наслідками поліомієліту, церебральними спастичними паралічами, з ураженням центральної нервової системи, з порушенням опорно-рухового апарату, з малими і загасаючими формами туберкульозу, з порушенням мови.

Частина дітей з зазначеними вище особливостями нині виховується в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти і має статус осіб «з особливими освітніми потребами».

Так, відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженому постановою КМУ від 14.02.2017 р. № 88, до осіб з особливими освітніми потребами віднесено дітей сліпих та із зниженим зором, глухих та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).

Таким чином, враховуючи вищезазначене педагогічні працівники та помічники вихователів ЗДО (в тому числі вихователі і асистенти вихователів інклюзивних груп) мають право на підвищення посадових окладів відповідно до підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102.

Згідно з останнім абзацом пункту 28 Інструкції № 102 закладах освіти загального типу, які мають класи (групи) спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними ставками (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих класах (групах).

Згідно роз’ясненню Міністерства освіти і науки України щодо підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти, яке воно висловило в листі від 23.09.2019 р. № 1/9-598, при розрахунку заробітної плати працівників, які мають право на підвищення посадового окладу за декількома підставами, абсолютний розмір кожного підвищення визначається виходячи з розміру посадового окладу без урахування іншого підвищення. Це означає, що підвищення за одною підставою не може бути нараховане на суму підвищення за іншими підставами.

При цьому слід зазначити, що при підвищенні посадових окладів педагогічних працівників утворюють нові посадові оклади, а всі інші доплати і надбавки, належні працівникам, в тому числі за вислугу років, за престижність праці, за роботу в інклюзивній групі та інші, обчислюються у відсотках від цих новоутворених (з урахуванням підвищень) посадових окладів.

Надбавки та доплати

Вихователь і асистент вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти мають право на встановлення їм таких надбавок і доплат:

  • за вислугу років (частина четверта статті 61 Закону України «Про освіту», постанова КМУ від 31.01.2001 № 78) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки – 10відсотків, понад 10 років – 20 відсотків і понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
  • за престижність педагогічної праці (постанова КМУ від 23.03.2011 № 373). Розмір надбавки передбачений в діапазоні від 5до 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) і встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці;
  • за роботу в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти (постанова КМУ від 25.08.2004 р. № 1096 із змінам, внесеними в неї постановою КМУ від 14.02.2018 р. № 72) – у граничному розмірі 20відсотків посадового окладу.

Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам тільки за години роботи в інклюзивних групах. Конкретний розмір доплати встановлює керівник закладу, ураховуючи кількість осіб з особливими освітніми потребами у групі, складність порушення розвитку дітей, рівень відповідальності та обсяг роботи кожного працівника, який працює з такими дітьми, тощо.

Оскільки посади вихователя та асистента вихователя інклюзивної групи ЗДО вводяться в штатні розписи саме для роботи в інклюзивних групах, то таким працівникам доплата за роботу в інклюзивних групах  встановлюється на все навантаження роботи на цих посадах.

Відсутність в окремі дні (місяці) в інклюзивних групах осіб з особливими освітніми потребами не впливає на оплату праці вихователя та асистента вихователя, а також на розмір виплати їм доплати за роботу в інклюзивних групах.

Інші надбавки працівникам закладів освіти у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (наказ МОНУ від 26.09.2005 р. № 557):

  • за високі досягнення у праці;
  • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
  • за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

Преміювання

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Наказу МОНУ № 557 керівникам закладів освіти надано право затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про преміювання, яке розробляється в закладі освіти, затверджується керівником закладу освіти за погодженням із профспілковим комітетом закладу.

Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються.

Розміри премій визначаються з урахуванням доплат і  надбавок, перелічених у додатку N 8 до Інструкції № 102.

Матеріальна допомога

Згідно статті 57 Закону України “Про освіту” держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки. Ця матеріальна допомога є обов’язковою, і кошти на її виплату мають бути затверджені кошторисом.

У спільному листі МОНУ № 1-9/223 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-8/267 від 11.06.2001 р.  роз’яснено, що допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки виплачується працівникам, які обіймають посади педагогічних або науково-педагогічних працівників (за основною посадою), у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від тижневого (річного) навчального навантаження або обсягу роботи, що виконується. Норма щодо виплати допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам тільки за місцем основної роботи не може стосуватися випадків, що стосуються роботи жінок у період перебування у відпустці для догляду за дитиною на умовах неповного робочого часу.

Матеріальна допомога на оздоровлення нараховується з урахуванням всіх підвищених посадового окладу, на які має право працівник.

Крім того, відповідно до підпункту 5 пункту 4 Наказу № 557 керівникам навчальних закладів освіти надано право в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Право на виплату матеріальної допомоги, передбаченої Наказом N 557, мають усі працівники навчального закладу, установи освіти.

 Щорічна винагорода за сумлінну працю

Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджено  постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898.

Грошова винагорода надається відповідно до Положення, яке затверджується керівником закладу освіти чи методичної установи за погодженням із профспілковим комітетом.

Відпустки

Термін щорічної основної оплачуваної відпустки  вихователя  і асистента вихователя становить 56 календарних днів (постанова КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346).

 

Голова МК профспілки                                                              О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.