Лист № 146 від 04.06.2021р., надає інформацію про відпустки без збереження заробітної плати.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про відпустки без збереження заробітної плати.

           Загалом надання даних відпусток передбачено ст. 84 Кодексу Законів про працю та ст. 25–26 Закону України «Про відпустки».

Види відпусток без збереження заробітної плати

Важливо! Законодавство не містить вимоги щодо того, що відпустка без збереження зарплати надається за відпрацьований рік. Із цього випливає, що надавати таку відпустку роботодавець має з огляду на календарний рік. Тобто право на неоплачувану відпустку виникає у працівника незалежно від часу, відпрацьованого на підприємстві.

Запровадження роботодавцем додаткових підстав для неоплачуваної відпустки — забороняється (лист Мінсоцполітики від 29.04.2016 р. № 243/13/116-16). Колективним або трудовим договором можуть бути передбачені інші види відпусток, не визначені у ст. 4 Закону України «Про відпустки», але вони обов’язково мають бути оплачуваними.

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін

Відпустка без збереження зарплати тривалістю до 15 календарних днів на рік може надаватися працівнику за наявності у нього сімейних обставин або інших причин для її надання на підставі ст. 26 Закону України «Про відпустки».

Умовою надання такої відпустки без збереження зарплати є саме згода працівника та роботодавця, а також визначена її тривалість — не більше ніж 15 календарних днів на рік.

Важливо! Роботодавець у цьому випадку сам оцінює, наскільки сімейні обставини чи інші причини є поважними. Враховує інтереси робочого процесу та надає згоду на неї. Рішення надавати чи не надавати право на таку відпустку належить виключно до компетенції роботодавця. (лист Мінпраці від 18.03.2009 р. № 2961/0/14-09/06)

Особливості відпустки без збереження заробітної плати за згодою сторін на період карантину

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін (не більше 15 календарних днів на рік).

Дана відпустка надається працівнику виключно на підставі його особистої заяви. У заяві слід зазначити «у зв’язку із запровадженням карантину».

Відпустки, що надаються обов’язково певним категоріям працівників або при настанні певних обставин

Відпустки без збереження заробітної плати категоріям працівників, що зазначені у ст. 25 ЗУ «Про відпустки» надаються обов’язково.

Важливо! Роботодавець не може відмовити надати дану відпустку, навіть якщо це позначиться на робочому процесі підприємства.

Правила надання даних відпусток

1. Заява працівника про відпустку без збереження зарплати.

Важливо! Для оформлення відпустки за згодою сторін роботодавець не має право вимагати додаткових підтверджень від працівника, оскільки керівник самостійно оцінює поважність причин для надання працівнику відпустки.

2. Роботодавець видає наказ. Для видання наказу про надання відпустки без збереження зарплати можна скористатися типовою формою № П-3, затвердженою наказом Державного комітету статистики від 05.12.2008 р. № 489.

Звертаємо увагу! Особливістю надання відпусток без збереження заробітної плати є те, що вони надаються тільки за бажанням працівника. Тому будь-яке примусове відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати є грубим порушенням законодавства про працю. За це роботодавця має бути притягнуто до відповідальності в установленому порядку (лист Міністерства соціальної політики України від 19.09.2013 р. № 416/13/116-13).

Інші характерні особливості відпустки без збереження заробітної плати

Так, відпустка без збереження заробітної плати:

  • у разі тимчасової непрацездатності працівника не продовжується на кількість днів хвороби та не переноситься на інший період;
  • допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати;
  • не враховується при визначенні максимальної тривалості щорічної відпустки в 59 (69) календарних днів;
  • працівники не можуть бути відкликані з такої відпустки;
  • якщо працівник протягом поточного календарного року не скористався правом на відпустку без збереження заробітної плати, то він не може скористатися нею в наступному році;
  • якщо працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати протягом цілого місяця, то за цей місяць йому не була нарахована заробітна плата, відповідно — немає бази для нарахування та сплати єдиного соціального внеску, тож, відповідно, страховий стаж за цей період працівнику не зараховується.

Період перебування у відпустці без збереження заробітної плати:

  • включають до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Виняток: відпустка без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, — до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку;
  • не включають до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими та важкими умовами праці та за особливий характер праці (у тому числі за ненормований робочий день).

Голова МК профспілки                                                               О. Дзюба

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.