Лист № 147 від 04.06.2021р., надає інформацію про перенесення, поділ та відкликання щорічних відпусток.

Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про перенесення, поділ та відкликання щорічних відпусток.

            Реалізуючи своє право на відпочинок потрібно знати ще деякі аспекти про щорічні відпустки, зокрема, як перенести відпустку, чи можна поділити її на частини тощо.

Перенесення щорічної відпустки

Перенесення щорічної відпустки допускається як за ініціативою працівника, так і — роботодавця. Це стосується як основної, так і додаткових щорічних відпусток.

Перенесення щорічних відпусток за ініціативою працівника

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

  • порушення роботодавцем терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки (не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну);
  • несвоєчасної виплати роботодавцем заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки (не пізніше ніж за три дні до її початку).

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

  • тимчасової непрацездатності працівника;
  • виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
  • настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

Перенесення щорічних відпусток за ініціативою роботодавця

Важливо! Незалежно від причини, з якої переноситься відпустка, роботодавець видає наказ про перенесення щорічної відпустки, у якому мають бути вказані причини, і доводить до відома працівника під підпис.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період.

Звертаємо увагу! Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Поділ щорічної відпустки на частини

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості. Головна умова: основна безперервна частина — не менше 14 календарних днів.

Чи зобов’язаний роботодавець погодитися на поділ відпустки?

За бажанням працівника роботодавець може, але не зобов’язаний, поділити на частини щорічну відпустку. Остаточне рішення про поділ щорічної відпустки приймає роботодавець.

Наступна умова — основна безперервна частина не менше 14 календарних днів. При цьому ця частина відпустки не обов’язково повинна бути першою, другою чи іншою її частиною (лист Мінсоцполітики від 05.07.2013 р. № 290/13/116-13).

Тобто якщо працівник і роботодавець дійшли згоди про тривалість неподільної частини щорічної відпустки (14 або більше календарних днів), то іншу частину щорічної відпустки, яка залишається, працівник за бажанням також може поділити і навіть використовувати хоч по одному календарному дню. Тобто цей залишок теж підлягає поділу. Але на це обов’язково має бути згода роботодавця.

Звертаємо увагу! З метою недопущення втрат робочого часу роботодавець може й не погодитися поділити відпустку так, як того бажає працівник, також може запропонувати свої умови поділу щорічної відпустки або не поділити її взагалі (лист Мінсоцполітики від 05.07.2013 р. № 290/13/116-13).

Важливо! Якщо працівник хоче використати 7 к. дн. щорічної відпустки за минулий робочий рік і 7 к. дн. за поточний робочий рік, то вимога про неподільну частини щорічної відпустки у даному випадку не буде виконана (необхідно тільки поточний робочий рік).

Працівник може, наприклад, використовувати 7 к. дн. щорічної основної відпустки та 7 к. дн. щорічної додаткової, у даному випадку вимога про неподільну частини щорічної відпустки виконується.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. Не буде також порушенням, якщо працівник використає частину щорічної відпустки в наступному робочому році в терміни, визначені Законом України «Про відпустки».

Відкликання з відпустки

Відповідно до ст. 79 КЗпП і ст. 12 Закону «Про відпустки» можна відкликати працівника зі щорічної відпустки за його згодою і лише в окремих випадках, для: відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків; відвернення нещасних випадків, простою; відвернення загибелі чи псування майна підприємства, установи, організації; в інших випадках, передбачених законодавством.

Важливо! Відкликання можливе лише із щорічної відпустки. Відкликання працівника, навіть за його згодою, з інших видів відпусток, у тому числі й відпустки без збереження зарплати, не передбачено (лист Мінсоцполітики від 17.10.2016 р. № 576/13/116-16).

Нормативно механізм відкликання із відпустки не врегульовано, проте на практиці використовують наступний алгоритм. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Звертаємо увагу! Лише за вичерпним переліком причин працівника відкликають із відпустки. Відмова працівника не є порушенням трудового законодавства і роботодавець не може притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

При цьому невикористана частина щорічної відпустки надається працівнику після закінчення дії причин, з яких його відкликано з відпустки, або за згодою сторін переноситься на інший період.

Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки

Право на відпустки забезпечується забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, але існують певні винятки.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки. Нагадаємо, що незалежно від того, за який рік надається відпустка, для обчислення компенсації враховується середній заробіток працівника за останні 12 календарних місяців.

Звертаємо увагу! При звільненні невикористана відпустка компенсується в повному обсязі за всі невикористані робочі роки.

У разі переведення працівника на роботу на інше підприємство грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток за його бажанням повинна бути перерахована на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

Чи має право працівник на грошову компенсацію без звільнення?

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічних відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

Тобто якщо працівник має право, наприклад, на щорічну основну відпустку тривалістю 24 к. дн. та на щорічну додаткову тривалістю 7 к. дн. (разом 31 к. дн.), то такому працівнику має бути надано 24 к. дн. щорічної відпустки, та за його бажанням може бути виплачена грошова компенсація за 7 к. дн.

Коли роботодавець має виплатити грошову компенсацію у даному випадку?

На підставі відповідної заяви працівника в наказі про надання 24 календарних днів щорічної відпустки може бути також передбачено виплату грошової компенсації за решту днів цієї відпустки, одночасно з оплатою наданих днів або відразу після їх використання (лист Мінсоцполітики від 07.12.2016 р. № 731/13/116-16). Тобто компенсація виплачується разом з виплатою відпускних або після відпустки.

Але якщо працівник накопичив щорічну основну відпустку за декілька робочих років, і в поточному хоче використати, наприклад, 24 к. дн., а іншу певну частину замінити грошовою компенсацію, то роботодавець йому відмовить (необхідно тільки поточний робочий рік).

Важливо! Грошовою компенсацією замінюються тільки щорічні відпустки (основна та додаткові) та тільки за бажанням працівника, який старше 18 років.

Голова МК профспілки                                                              О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.