Лист № 148 від 04.06.2021р., надає інформацію про соціальні відпустки.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про соціальні відпустки.

            Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною, у зв’язку з усиновленням дитини та додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи — це все категорії соціальних відпусток, що передбачені ст. 17–19 Закону України «Про відпустки».

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами — це відпустка, яка віднесена до категорії соціальних, є оплачуваною та надається жінкам на підставі медичного висновку.

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності водночас на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 — після) (Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455).

Звертаємо увагу! Жінки, які належать до 1–3 категорій постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, відкривають лікарняний по вагітності та пологах за 90 календарних днів до пологів.

До відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами роботодавець зобов’язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.

Чи потрібно роботодавцю видавати наказ?

Так, адже усі види відпусток відображаються в розділі V особової картки працівника за формою № П-2, затвердженою наказом Держкомстату, Міністерства оборони України від 25.12.2009 р. № 495/656. Отже, затвердженою обліковою формою як підстава для надання будь-якої відпустки передбачено саме наказ.

Важливо! Жінка не зобов’язана йти в дану відпустку одразу після одержання листка непрацездатності, тому якщо жінка вирішила працювати, то тривалість відпустки й загальна сума виплати допомоги по вагітності та пологах зменшується.

Але у даному випадку дата початку відпустки не буде збігатись з тією, якою відкрито листок непрацездатності, й конкретну дату початку відпустки жінка зазначає в заяві про її надання. На підставі такої заяви роботодавець обов’язково видає наказ про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (лист Міністерства соціальної політики України від 28.02.2019 р. № 228/0/206-19).

Допомога по вагітності та пологах

Допомога по вагітності та пологах надається працівниці у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Матеріальна допомога по вагітності та пологах надається у розмірі 100% середньої заробітної плати та не залежить від страхового стажу.

Допомогу по вагітності та пологах виплачують за рахунок коштів Фонду соціального страхування з першого дня відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Звертаємо увагу! Допомога нараховується та виплачується не тільки за основним місцем роботи, але й за сумісництвом. Для цього жінка за місцем роботи за сумісництвом повинна подати копію лікарняного, засвідчену за основним місцем роботи підписом та печаткою керівника.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за бажанням жінки після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Щоб оформити відпустку, працівниця повинна подати роботодавцеві відповідну заяву. У ній потрібно зазначити дату початку відпустки і період, протягом якого планує перебувати в такій відпустці (наприклад, до досягнення дитиною одного року (півтора року, трьох років)) та копію свідоцтва про народження дитини. На підставі цих документів роботодавець видає наказ про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на період, зазначений у заяві.

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, ніж до досягнення дитиною трирічного віку. Це право, а не обов’язок роботодавця.

Дана відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів. Отримання такої відпустки може бути реалізовано виключно за умови надання довідки з місця роботи матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено.

За бажанням жінки або вищезазначених осіб у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Період перебування працівниці у відпустці для догляду до 3 років згідно з ч. 2 ст. 181 КЗпП зараховують до: загального стажу роботи, безперервного стажу роботи, стажу роботи за фахом. Крім того, такий період зараховують до:

  • страхового стажу для оплати лікарняних;
  • страхового стажу для призначення пенсії.

Водночас період такої відпустки не враховують при визначенні стажу роботи, що надає право на щорічну (основну, додаткову) відпустку (п. 3 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про відпустки»).

Важливо! Жінці, яка в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до 3 років народила другу дитину, оплачується листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, але відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами не оформляється (лист Мінпраці від 12.07.2010 р. № 201/13/116-10). Наказ про надання відпустки для догляду за другою дитиною видається тільки з наступного дня після дати, коли першій дитині виповниться 3 роки. Чинним законодавством не передбачено оформлення одночасно двох відпусток для догляду за першою і другою дитиною до 3 років.

Відпустка по догляду за дитиною до 3 років може бути продовжена не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку у випадку, якщо дитина потребує домашнього догляду. Для цього в обов’язковому порядку надається така відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку.

Звертаємо увагу! Якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), така відпустка може бути надана не більше ніж до досягнення дитиною 16-річного віку, а якщо дитині встановлена категорія «дитина з інвалідністю підгрупи А» — до досягнення дитиною 18-річного віку.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу).

Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини

Якщо працівник усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, то йому надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів — при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів.

Звертаємо увагу! Якщо усиновлювачами є подружжя — відпустка надається одному з них на їх розсуд. Підтвердження того, що інший з подружжя не скористався зазначеною відпусткою, може бути відповідна довідка з місця роботи.

Щоб отримати дану відпустку працівник повинен подати роботодавцеві:

  • заяву про надання відпустки у зв’язку з усиновленням;
  • копію рішення суду про усиновлення дитини;
  • свідоцтво про народження дитини.

Важливо! Заява про надання відпустки має бути подана не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

Після розгляду документів роботодавець у загальному порядку видає наказ (розпорядження) про надання відпустки у зв’язку з усиновленням.

Важливо! Працівники, які усиновили дитину (чи одночасно двох і більше дітей) також мають право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку згідно з медичним висновком).

Період перебування працівника у відпустці у зв’язку з усиновленням дитини оплачується виходячи із середньої заробітної плати, яка обчислюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (тобто відпускні нараховують у звичайному порядку).

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

Працівникам, які мають дітей надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Зазначені умови та порядок надання додаткової соціальної відпустки застосовуються і до батька, який виховує дитину без матері (одинокий батько) (лист Мінсоцполітики від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13).

Така відпустка надається у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини в обов’язковому порядку за бажанням працівника (лист Мінпраці від 19.02.2010 р. № 48/13/116-10).

Важливо! Законодавством не передбачено строк давності, після якого працівники, що мають дітей, втрачають право на додаткову соціальну відпустку (лист Мінпраці від 19.02.2010 р. № 48/13/116-10). Тому, якщо працівник з якихось причин не скористався цим правом і не використав цю відпустку за минулий рік або ж за кілька попередніх років, то він має право використати цю відпустку, а у разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпустки (лист Мінсоцполітики від 25.08.2005 р. № 36-455 та від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16.)

Вік дитини з інвалідністю, усиновленої дитини, дитини під опікою, дитини одинокої матері (батька) цим законом не встановлено, тому слід керуватися загальними нормами законодавства. Відповідно до ст. 1 Закону «Про охорону дитинства» дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Голова МК профспілки                                                            О. Дзюба

 

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.