Лист 15.08.2023 № 250 надає інформацію видавництва «Податки і бухоблік» щодо відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Головам ППО

                Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію видавництва «Податки і бухоблік» щодо відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

               Умови та тривалість надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами встановлені ст. 179 КЗпП, ст. 17 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) та абзацом першим п. 10 ч. 1 ст. 30 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII (далі — Закон № 796). Наведені норми Кодексу та законів були доповнені новими положеннями, що набрали чинності з 29.07.2023 (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами» від 13.07.2023 р. № 3238-IX, далі — Закон № 3238).

Було й залишилося

Право

Відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами надають жінкам на підставі медичного висновку. Таким медичним висновком є листок непрацездатності (ст. 179 КЗпП, ст. 17 Закону про відпустки).

Ця відпустка є оплачуваною. За період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниці надається допомога по вагітності та пологах за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Тривалість відпустки в загальному випадку складає:

  • до пологів — 70 календарних днів;
  • після пологів — 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

Трішки триваліша відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами у жінок, які віднесені до 1–3 категорій осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вона становить 90 календарних днів до пологів та 90 календарних днів після пологів. Звісно, передбачити дату пологів з точністю до дня рідко коли вдається. Тож тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюють сумарно. Відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами надають повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

 Працівниця надає паперовий чи у роботодавця з’являється в особистому кабінеті на порталі ПФУ електронний лікарняний з причиною непрацездатності «Вагітність та пологи». Він є підставою для оформлення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та прийняття страхувальником (уповноваженими ним особами) рішення про надання допомоги по вагітності та пологах.

Оформлення

Надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами переважна більшість роботодавців оформлює відповідним наказом. Разом з тим такий наказ не видається, якщо працівниця, якій відкрито лікарняний у зв’язку з вагітністю та пологами, перебуває у відпустці для догляду за іншою дитиною до 3 років і не бажає переривати цю відпустку. На цьому наполягає Мінекономіки в листі від 01.07.2021 р. № 4712-06/34400-07. Логіка міністерства така: працівниця не може перебувати одночасно у двох соціальних відпустках, а саме у відпустці для догляду за першою дитиною до 3 років і у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Тож працівниці слід або перервати першу відпустку, або не оформлювати другу.

Якщо працівниця залишається у відпустці для догляду за першою дитиною до досягнення нею 3 років, то вона не втрачає право на допомогу по вагітності та пологах. Ця допомога має бути їй призначена на підставі листка непрацездатності.

Якщо ж працівниця має право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, проте не бажає нею скористатися, то вона може продовжувати працювати далі. Вагітність — не хвороба. Примушувати працівницю оформити таку відпустку чи з власної ініціативи її оформити роботодавець не може.

Проте до набрання чинності Законом № 3238 (до 29.07.2023), якщо працівниця, яка набула права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, продовжувала працювати, то вона втрачала право на допомогу по вагітності та пологах за дні роботи, що збіглися з періодом тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах, визначеним у листку непрацездатності.

Нові норми

Право

Законодавець доповнив ст. 179 КЗпП і ст. 17 Закону про відпустки такою нормою:

  • за бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань частина відпустки тривалістю 70 календарних днів, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана жінкою частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів.

При цьому загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів (140 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів).

Також можливість перенесення допологової відпустки передбачили для жінок, які віднесені до 1–3 категорій осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (абзац третій ч. 1 ст. 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, далі — Закон № 1105).

Враховуючи, що раніше у випадку, коли жінка працювала під час виникнення права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, документальне підтвердження про відсутність медичних протипоказань не вимагалося, то й у випадку з перенесенням його не повинно бути.

Оформлення

Якщо працівниця, у якої з’являється право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, продовжує працювати, то ви факт роботи відображаєте в табелі обліку використання робочого часу.

Після того, як працівниця проінформує про бажання скористатися правом на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та про перенесення частини допологової відпустки, протягом якої вона працювала:

  • видаєте відповідний наказ про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • страхувальник (уповноважені ним особи) приймає рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах.

Допомога по вагітності та пологах

Умови надання та тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах визначені ст. 18 Закону № 1105. У зазначеній нормі з 29.07.2023 також враховано право на отримання допомоги по вагітності та пологах у випадку перенесення допологової частини відпустки.

До того ж наразі маємо лист ПФУ від 31.07.2023 р. № 29023-33229/У-03/8-2800/23, в якому Фонд відповів на запитання.

Запитання 1. Як визначити розрахунковий період у разі перенесення допологової частини відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?

Відповідь ПФУ: розрахунковим періодом є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Тобто факт перенесення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не впливає на порядок визначення розрахункового періоду.

Його складають 12 місяців, що передують місяцю, на який згідно з листком непрацездатності припадає початок тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Це прямо зазначено в п. 25 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Запитання 2. У разі перенесення допологової частини відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в заяві-розрахунку дати початку та закінчення тимчасової непрацездатності зазначати відповідно до лікарняного листка чи відповідно до наказу про надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами?

Відповідь ПФУ: в заяві-розрахунку зазначається період, який визначений листком непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, що сформований на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність закладу охорони здоров’я.

Висновки

  • За бажанням жінки та у разі відсутності медичних протипоказань частина відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, передбачена до пологів, може бути перенесена та використана нею частково або повністю після пологів, починаючи з дня пологів.
  • Факт перенесення допологової частини відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не впливає на порядок визначення розрахункового періоду. Його складуть 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Голова МК профспілки                                                         О. ДЗЮБА

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.