Лист № 150 від 07.06.2021р., надає інформацію про обов’язкове застосування е-лікарняних з 01 вересня 2021року.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про обов’язкове застосування е-лікарняних з 01 вересня 2021року.

            МОЗ наказом від 01.06.2021 р. № 1066 затвердив:

1. Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я

Цей Порядок визначає механізм формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я суб’єктами господарювання, визначеними в пункті 2 розділу I цього Порядку, перелік відомостей, що вносяться до Реєстру та права доступу до них.

Він є обов’язковим для закладів охорони здоров’я та ФОП, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності.

Формування медичних висновків в Реєстрі здійснюють лікуючі лікарі суб’єктів господарювання.

Не мають право на формування медичних висновків в Реєстрі:

 • лікарі центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій переливання крові, закладів судово-медичної експертизи, бальнеологічних лікарень, грязелікарень, косметологічних і курортних поліклінік;
 • лікуючі лікарі суб’єктів господарювання всіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

2. Порядок здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності

Цей Порядок визначає процедуру здійснення перевірок Фондом соціального страхування України обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам на підставі інформації з Електронного реєстру листків непрацездатності відповідно до пункту 6 частини першої статті 9 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, перевірки обґрунтованості формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я, та встановлює єдину процедуру контролю за дотриманням вимог щодо формування (видачі) листків непрацездатності.

Перевірка листків непрацездатності може здійснюватися:

 • безперервно шляхом автоматизованого моніторингу даних з використанням ризик-орієнтованої єдиної інформаційно-аналітичної системи Фонду соціального страхування України на підставі відомостей з Електронного реєстру листків непрацездатності;
 • за рішенням органу Фонду шляхом проведення перевірки уповноваженим працівником та/або уповноваженим лікарем та на підставах:
 • звернення страхувальника (роботодавця), комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації;
 • звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй/йому листка непрацездатності;
 • виявлення невідповідностей у відомостях, що містяться в Електронному реєстрі листків непрацездатності;
 • повідомлення від НСЗУ про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку про тимчасову непрацездатність за результатом заходів з верифікації даних ЕСОЗ;
 • звернення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • запитів правоохоронних органів та рішень суду.

3. Інструкцію по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі

Ця Інструкція є обов’язковою для закладів охорони здоров’я та ФОП, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової непрацездатності.

Під час періоду дії впровадження перехідної моделі медичних висновків в Реєстрі лікуючі лікарі суб’єктів господарювання, які здійснюють експертизу з тимчасової непрацездатності, мають керуватися вимогами цієї Інструкції.

Також в Інструкції зазначено:

 • якщо листок непрацездатності відкривається за формою, затвердженою спільним наказом МОЗ, Мінсоцполітики, ФСС від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406, за одним випадком тимчасової непрацездатності, то його продовження до повного закриття незалежно від того, у якого суб’єкта господарювання продовжує лікування пацієнт, відбувається виключно в паперовій формі, навіть якщо суб’єкт господарювання протягом періоду непрацездатності особи, у якої є відкритий листок непрацездатності, перейшов на формування медичних висновків у Реєстрі;
 • якщо особі, у якої відкритий листок непрацездатності, працівник суб’єкта господарювання встановлює факт тимчасової непрацездатності за новим випадком тимчасової непрацездатності і в цей період у суб’єкта господарювання наявна технічна можливість формування медичних висновків у Реєстрі, то лікуючий лікар суб’єкта господарювання за новим випадком формує медичний висновок у Реєстрі;
 • під час продовження листків непрацездатності, виданих до 01 вересня 2021 року, суб’єкти господарювання керуються вимогами Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян від 13.11.2001 р. № 455, Положення про експертизу тимчасової непрацездатності від 09.04.2008 р. № 189;
 • якщо під час дії перехідної моделі особа, у якої сформовано медичний висновок у Реєстрі в одного суб’єкта господарювання, звернулася для проходження обстеження, консультації, доліковування, проходження реабілітації тощо до іншого суб’єкта господарювання, у якого ще відсутня технічна можливість формування медичних висновків у Реєстрі, то для такої особи відкривається листок непрацездатності як новий випадок тимчасової непрацездатності.

4. Новий Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності

Внесено зміни до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності від 09.04.2008 р. № 189, виклавши його у новій редакції. Зокрема, тепер воно матиме назву «Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності».

Зокрема, встановлено, що за умови наявності відповідної технічної можливості щодо функціонування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я для закладів охорони здоров’я та ФОП, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, є обов’язковим:

 • з 04 червня 2021 року — на період дії перехідної моделі роботи з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності, виданими за формою, затвердженою наказом № 532/274/136-ос/1406, що триває до 31 серпня 2021 року, для закладів охорони здоров’я, які підключені до електронної системи охорони здоров’я;
 • з 1 вересня 2021 року — для всіх закладів охорони здоров’я.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова МК профспілки                                                            О. Дзюба

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.