Лист № 163 від 22.06.2021р., надає інформацію які підстави для припинення трудового договору за ініціативою роботодавця.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію які підстави для припинення трудового договору за ініціативою роботодавця.

 

Всі підстави  визначені у статтях 40 та 41 Кодексу законів про працю України:

зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи;

систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

прогул (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні;

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили;

призов або мобілізації власника — фізичної особи під час особливого періоду;

встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування;

одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками;

винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу;

вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи;

перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII у прямому підпорядкуванні у близької особи;

  • припинення повноважень посадових осіб.

 

Джерело: https://tinyurl.com/w4mnashz

 

Голова МК профспілки                                                          О. Дзюба

 

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.