Лист 18.01.2022 № 08 надає інформацію про відсторонення невакцинованих працівників, роз’яснення Верховного Суду.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію  про відсторонення невакцинованих працівників, роз’яснення Верховного Суду.

               Накази про відсторонення працівників через відмову вакцинуватись від COVID-19 успішно оскаржуються у судах першої інстанції. Проте заробітну плату за період відсторонення отримують далеко не всі. Але ж саме втрата у зарплаті (а не в роботі) є найбільшою скаргою від працівників!

Важливо і те, що такі рішення зараз оскаржуються роботодавцями. При їх оскарженні до апеляційної інстанції позиція судів вже не така однозначна. Тому голова Миколаївського апеляційного суду звернувся за роз’ясненнями до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Що каже ВС КЦС?

У коментованому листі ВС КЦС окреслив такі моменти:

1. Щодо правового регулювання на національному рівні питання відсторонення працівників у зв’язку з відсутністю щеплення від COVID-19

ВС КЦС вважає, що ст. 12 Закону «Про захист від інфекційних хвороб» поширюється на профілактичні щеплення, які є обов’язковими та включені до Календаря щеплень. При цьому працівники окремих професій, виробництва та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та(або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов’язковим профілактичними щепленням за переліком, який визначається МОЗ. У разі відмови або ухилення від щеплень ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. І це стосується працівників за професіями, вказаними у Переліку МОЗ, затвердженому наказом від 04.10.2021 р. № 2153.

При цьому важливо пам’ятати, що:

  • чинним законодавством не передбачено обов’язку роботодавця щодо збереження зарплати за працівником на період його відсторонення від роботи у зв’язку з відмовою або ухиленням від обов’язкового щеплення проти COVID-19, проте зберігається його робоче місце на весь строк відсторонення,
  • відсторонюючи працівника від роботи, роботодавець повинен діяти у спосіб, передбачений законом, а саме: 1) в наказі про відсторонення зазначається підстава та строки відсторонення; 2) керівник зобов’язаний ознайомити працівника з наказом про відсторонення; 3) якщо працівник відмовляється від ознайомлення або проставити свій підпис на наказі, керівник складає акт про відмову працівника ознайомитись з документом;
  • законодавство про працю не передбачає таку підставу для звільнення як відсутність у працівника щеплення від COVID-19 або відмова від вакцинації проти COVID-19.

2. Щодо практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ)

Наразі немає жодної правової позиції ЄСПЛ щодо відсторонення від роботи працівників у зв’язку з відсутністю щеплення від COVID-19. Натомість ЄСПЛ має право негайно вжити тимчасових заходів у разі існування ризику настання непоправного наслідку порушення прав людини. Втім, ЄСПЛ відхилив запит про вжиття таких заходів, поданий 672 французькими пожежниками, щодо закону, який передбачає вимогу про обов’язкову вакцинацію для ряду професій з подальшим відстороненням від роботи в разі її недотримання (Abgrall and 671 Others v. France, запит під заявою № 41950/21).

Аналогічна ситуація спіткала й грецьких медиків (запит під заявою № 43375/21 та № 43910/21), які просили не лише зупинити дію впровадження закону, а й дати змогу продовжити працювати (без вакцинації).

Загалом ЄСПЛ наголошує, що обов’язковість щеплень є втручанням у право на повагу приватного життя. Проте таке втручання мало би спиратись на національне законодавство, яке повинно бути сформульовано з достатньою чіткістю.

3. Щодо практики Верховного Суду

ВС КЦС також наголосив на тому, що на сьогодні (станом на грудень 2021 року) відповідної практики ще не сформовано. Втім, ВС у 2021 році розглядались справи щодо обов’язкових щеплень дітей, де суд дійшов висновку, що заклад освіти правомірно відмовив у прийнятті дитини до дитячого освітнього закладу через відмову матері від профілактичного щеплення з причини недовіри до вакцини (постанова ВС від 08.02.2021 р., справа № 630/554/19). В іншій справі (постанова від 10.03.2021 р., справа № 331/5291/19) ВС визнав правомірним відсторонення дитини від занять (до проведення щеплення, отримання позитивного висновку ЛКК).

Висновки

Голова ВС КЦС запропонував враховувати викладене під час розгляду справ за заявами працівників, яких відсторонили від роботи через відмову або ухилення від вакцинації проти COVID-19. Тож, оскільки висновки ВС та ЄСПЛ неоднозначні, а чіткої практики на сьогодні ми не маємо, скоріш за все, рішення суддів будуть різними, в окремих випадках суди можуть стати й на бік роботодавців!

Втім, оскільки ця тема є вкрай резонансною та потребує тлумачення правових норм (у т. ч. ст. 12 Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб»), касаційні скарги будуть розглядатись Верховним Судом у найкоротші строки, що має доволі швидко забезпечити формування судової практики у таких спорах.

Голова МК профспілки                                                          О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.