Лист 20.10.2022 № 266 надає інформацію про атестацію педагогічних працівників в умовах воєнного стану.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про атестацію педагогічних працівників в умовах воєнного стану.

Основні законодавчі документи 

Проведення атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти регламентують такі нормативні документи:

Перенесення атестації у 2022 році

Враховуючи воєнний стан і поточну ситуацію у конкретному регіоні, яка унеможливлює проведення атестації у заплановані терміни, МОН порекомендувало відповідальним органам виключно у 2022 році перенести атестацію педагогічних працівників на один рік  (лист від 15.03.2022 №1-3454-22). Таке рішення може прийматися атестаційними комісіями в будь-які строки та з будь-яких поважних причин. Слід зауважити, що в такому випадку згідно з п. 3.20 Типового положення  за  такими  педагогами зберігаються встановлені кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання до наступної  чергової атестації. Також у цьому листі МОН додатково нагадало, що успішне проходження сертифікації зараховується педагогічному працівнику як проходження атестації, тому не потребує проведення процедур оцінювання досвіду його практичної діяльності, особистої присутності тощо.

Робота атестаційної комісії І рівня відповідно до чинної нормативної бази

Згідно з чинним Типовим положенням, на початку навчального року в закладі освіти потрібно провести низку заходів:

 • у вересні на нараді розглянути питання атестації та присвоєння педагогічних звань, переглянути (доопрацювати) перспективний план атестації педагогічних працівників;
 • видати наказ про створення атестаційної комісії та провести перше засідання до 20 вересня;
 • у жовтні з педагогами, які атестуються, опрацювати процедуру атестації та обговорити їхні права;
 • до 10 жовтня подати список на чергову атестацію до атестаційної комісії (із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації, а також подання про присвоєння педагогічних звань або про позачергову атестацію);
 • до 20 жовтня провести засідання атестаційної комісії, затвердити списки та графік засідань.

 

Зміни, запропоновані у проєкті Положення про атестацію педагогічних працівників

У документі запропоновані наступні новації в частині проведення організаційних заходів:

 • Головою комісії може бути будь-який член атестаційної комісії, який не атестується, а не лише директор закладу чи його заступник.
 • Змінено строк затвердження списків на чергову атестацію, строки атестації та графік засідань – не пізніше 20 грудня (було – до 20 жовтня).
 • Строки та напрями вивчення практичного досвіду роботи педагога, який атестується, затверджуються графіком (було – до 15 березня).
 • Документи, що свідчать про майстерність та досягнення, можна подавати в паперовому та електронному виглядах (атестаційна комісія має визначити строк поданння та надати відповідну адресу електронної пошти).
 • Виключена характеристика діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період, яку має подавати керівник до атестаційної комісії.
 • Присутність працівника на засіданні атестастаційної комісії не є обов’язковою (може бути довірена особа). Комісія може запросити вчителя письмово або електронною поштою (з повідомленням про отримання).
 • Атестаційна комісія І рівня має прийняти рішення до 25 квітня (було – до 1 березня). Повідомлення про рішення та видача атестаційного листа відбувається впродовж трьох робочих днів під розпис (або електронною поштою) з повідомленням про отримання.
 • Перенесення строку атестації відбувається за рішенням комісії (було – за заявою вчителя).

За новим проєктом кваліфікаційні категорії присвоюються педагогічним працівникам за умови наявності в них освітнього рівня та стажу роботи на посаді, зокрема:

 • «спеціаліст» – 1 рік (кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр, магістр (спеціаліст));
 • «спеціаліст ІІ категорії» – 3 роки (молодший бакалавр, бакалавр, магістр (спеціаліст));
 • «спеціаліст І категорії» – 5 років (бакалавр, магістр (спеціаліст));
 • «спеціаліст вищої категорії» – 7 років (магістр (спеціаліст)).

Педагогічні звання «старший учитель» та «вчитель-методист» присвоюються (підтверджуються):

 • спеціалістам І категорії та спеціалістам вищої категорії, які беруть участь у заходах із забезпечення якості освіти (або впровадження інновацій) або були визнані переможцями/лауреатами фахових конкурсів;
 • сертифікованим педагогічним працівникам незалежно від категорії.

Педагогічний працівник, який викладає два та більше навчальних предмети, атестується за кожним із них окремо (можливо робити це одночасно), загальний обсяг підвищення кваліфікації з усіх предметів має становити 150 годин. Також визначено, що тарифні розряди присвоюються (раніше – встановлювалися). Позачергова атестація може проводитися з ініціативи працівника не раніше ніж за 2 роки з дати попередньої атестації за умови наявності необхідного освітнього рівня та стажу, перемог у фахових конкурсах, здобуття освітньо-наукового ступеня, проходження сертифікації. У разі зниження якості педагогічної діяльності позачергову атестацію може ініціювати керівник закладу освіти.

Підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічних працівників, які були змушені змінити місце проживання та працевлаштовані на педагогічні посади до інших закладів освіти

Згідно зі ст. 57 Закон України «Про освіту» педагогічним працівникам, які через воєнний стан були змушені змінити місце проживання та залишити робоче місце, гарантується збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення інших виплат, передбачених законом. Підтвердження про присвоєння кваліфікаційної категорії за результатами атестації станом на кінець 2021 року можна отримати в Державній науковій установі «Інститут освітньої аналітики» (відповідні роз’яснення надані у листі МОН від 06.07.2022 №4/1513-22). Для цього заклад освіти або відповідний орган управління має звернутися до вищезазначеної установи (електронна адреса: info@iea.gov.ua) з відповідною заявою, в якій вказати:

 • прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника;
 • повну назву закладу загальної середньої освіти, регіон та населений пункт, в якому працював педагог до переміщення.

Згідно з нормативними документами педагогам гарантується вільний вибір установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників. Залежно від власних потреб і побажань, педагоги можуть обирати зручний формат підвищення кваліфікації та навчатися:

 • у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
 • у суб’єктів освітньої діяльності;
 • у фізичних та юридичних особах.

Вид, форму та суб’єкта обирає сам педагог. Але варто пам’ятати, що загальна кількість годин підвищення кваліфікації впродовж 5 років не може бути меншою за 150 годин для вчителів та 120 годин для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Голова МК профспілки                                                           О. Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.