Лист № 203 від 10.09.2020р., повідомляє, що ЦК Профспілки з приводу фінансового забезпечення проходження профілактичних медичних оглядів педагогічними працівниками спрямовано звернення до Кабінету Міністрів України, за дорученням якого Міністерством освіти і науки України надано відповідь, що додається.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького повідомляє, що ЦК Профспілки з приводу фінансового забезпечення проходження профілактичних медичних оглядів педагогічними працівниками спрямовано звернення до Кабінету Міністрів України, за дорученням якого Міністерством освіти і науки України надано відповідь, що додається.

При цьому зазначаємо, що згідно з частиною 1 статті 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам належні умови праці та медичне обслуговування.

Статтею 77 цього закону передбачено, що організація медичного обслуговування в системі освіти забезпечується відповідно до джерел фінансування закладів освіти кожного рівня освіти, визначених законодавством, здійснюється закладами центрального органу виконавчої влади, що здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, та іншими закладами охорони здоров’я відповідно до законодавства.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» медичне обслуговування – діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб

– підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов’язана з її наданням.

Статтею 10 Основ визначено, що громадяни України зобов’язані у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди.

Згідно з статтею 31 Основ перелік категорій населення, які повинні проходити обов’язкові медичні огляди, періодичність, джерела фінансування та порядок цих оглядів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Такий Перелік та порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

Згідно з пунктом 6 Переліку № 559 до працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, віднесено керівників, їх заступників, педагогічних працівників, медичний персонал, працівників харчоблоків, спеціалістів, що беруть участь у навчально-виховному процесі, технічний персонал закладів освіти, окрім університетів та інститутів. Пунктом 2 Порядку № 559 передбачено, що витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я.

Також установлено, що Працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров’я, які проводитимуть обов’язкові медичні огляди при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу, та у разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв’язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання чи придбавають зазначений бланк за власні кошти.

При цьому п. 8.3.9 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки містить умову про забезпечення компенсації працівникам вартості бланків особистих медичних книжок та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на умовах колективних договорів.

 

Голова МК профспілки                                         О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.