Лист 21.02.2023 № 58 надає інформацію як врегулювати конфлікт інтересів в закладі освіти.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію як врегулювати конфлікт інтересів в закладі освіти.

                 Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює моніторинг та контроль за виконанням, зокрема, керівниками та іншими посадовими особами закладів освіти, вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі-Закон) щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

У межах моніторингу Національне агентство постійно виявляє порушення положень Закону, пов’язані з роботою у підпорядкуванні керівників державних та комунальних закладів освіти, у тому числі коледжів, шкіл (далі-заклад), та інших посадових осіб закладів (завучів, завідувачів відділень тощо) їх близьких осіб.

Визначена у ст. 27 Закону заборона мати у прямому підпорядкуванні близьких осіб або бути прямо підпорядкованими близьким особам не поширюється на посадових осіб закладів.

З огляду на це керівники та інші посадові особи закладів помилково вважають, що ситуація спільної роботи близьких осіб у закладі, коли між ними існують відносини прямого підпорядкування, узгоджується з нормами Закону та не потребує реагування.

Разом з тим у таких випадках не враховується те, що на керівників та інших посадових осіб закладів, як на посадових осіб юридичних осіб публічного права, поширюються вимоги ст. 28 Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

У ситуації, коли в підпорядкуванні керівників та інших посадових осіб закладів працюють близькі особи, завжди існує потенційний конфлікт інтересів, оскільки у сфері повноважень таких осіб наявний приватний інтерес, зумовлений позаслужбовими стосунками з близькою особою, що може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, вчинення дій під час виконання службових повноважень стосовно близької особи.

У такому випадку керівник закладу зобов’язаний повідомити керівника органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, про конфлікт інтересів, не вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. Інші посадові особи закладу мають повідомити про конфлікт інтересів свого безпосереднього керівника.

Невиконання вимог щодо повідомлення про потенційний конфлікт інтересів є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, і тягне за собою дисциплінарну відповідальність.

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої його особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу (ч.3 ст.28 Закону)

Таким чином, Закон покладає обов’язок щодо врегулювання конфлікту інтересів у особи на її безпосереднього керівника чи на керівника органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення особи з посади.

При цьому покладати на особу обов’язок самостійного врегулювання конфлікту інтересів не дозволяється, оскільки положення ч.2 ст.29 Закону передбачають для осіб, у яких виник конфлікт інтересів, право (а не обов’язок) самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів та порядок їх застосування визначені у ст.ст.30-34 Закону.

Звертаємо увагу, що такі заходи вживаються виключно стосовно особи, у якої виник конфлікт інтересів, а не до підлеглої особи.

Часто виникають ситуації, коли керівник закладу з метою самостійного врегулювання конфлікту інтересів делегує свої повноваження щодо близької особи своєму заступнику.

Разом з тим, незважаючи на таку передачу своїх повноважень, потенційний конфлікт інтересів у керівника все одно існуватиме, оскільки він завжди матиме повноваження надавати вказівки, доручення своєму заступнику, в тому числі й ті, які стосуються його близької особи, та контролюватиме їх виконання.

Отже, делегування керівником закладу повноважень щодо близької особи іншій посадовій особі закладу, зокрема своєму заступнику, не є належним способом врегулювання конфлікту інтересів.

Також звертаємо увагу, що у разі виявлення фактів неповідомлення керівниками та іншими посадовими особами закладів про наявність потенційного конфлікту інтересів слід розглядати питання щодо притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності. При цьому під час вирішення відповідних питань підтвердження від Національного агентства про наявність в особи потенційного конфлікту інтересів не потрібно.

 

Голова МК профспілки                                                        О. ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.