Лист № 23 від 27.01.2020р., надає інформацію як табелювати педагогічних працівників.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію як табелювати  педагогічних працівників.

Яка норма робочого часу для вчителя

Педагогічне навантаження на ставку — 18 навчальних годин на тиждень, це час для освітнього процесу (ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV).

Роботу оплачують відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Але окрім навантаження за тарифною ставкою, у вчителя є й інша педагогічна діяльність, приміром класне керівництво. А ще вчителі перевіряють зошити, завідують майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками.

За «іншу діяльність» вчитель отримує доплату у відсотках до тарифної ставки. Але норм робочого часу для цих робіт законодавство не встановило.

Робочий час учителів залежить від розкладу навчальних занять та планів виховної та методичної роботи.

Якщо вчитель протягом тижня виходить на роботу три дні і виконує педагогічне навантаження — 18 навчальних годин на тиждень, то це не вважається роботою на умовах неповного робочого часу. Адже виконано норму годин на тарифну ставку.

Як обліковувати робочий час педагогів

Робочий час педпрацівників обліковуйте за типовою формою № П-5 «Табель обліку використання робочого часу» (далі — табель), затвердженою наказом Держкомстату № 489 від 05.12.2008. Форма табеля — рекомендована. Ви можете адаптувати її до потреб закладу освіти.

В загальноосвітніх закладах відповідальним за ведення табеля зазвичай призначають заступника директора з навчально-виховної роботи. Підписує табель керівник закладу, після чого передає його в бухгалтерію.

Тривалість щоденної роботи встановлюють графіками змінності, які передбачають початок та закінчення роботи та, як правило, однакову та рівномірну тривалість робочого часу протягом усіх днів тижня. Натомість вчителі закладів освіти працюють за розкладом уроків, який для них і є графіком змінності. Тому робочий час може розподілятися нерівномірно протягом тижня.

Щоб дотримати права педагогів на відпочинок та зарплату за виконану роботу, відображайте у табелі фактично відпрацьований робочий час. Підставою для табеля можуть бути:

  • графік роботи;
  • розклад уроків,
  • класний журнал,
  • облік роботи гуртків.

Щоб відбити використаний робочий час за кожен день, у табелі відведено два рядки:

  • у першому проставляйте умовні позначення робочого часу;
  • у другому зазначайте кількість годин.

Робочий час педагога в табелі позначайте літерою «Р».

Зважаючи на специфіку робочого часу педпрацівників, табель можна доповнити, наприклад, графами, що передбачають період роботи із заміни тимчасово відсутніх учителів (лист Виконавчої дирекції ФСС з ТВП «Щодо обчислення середньоденної зарплати педагогічним працівникам» від 11.06.2014 № 5-44/б-944з-181).

Проставляйте у табелі лише проведені уроки, записані до класного журналу та Журналу заміни пропущених уроків. Час, витрачений на наради, планування, підготовку до уроку, перевірку зошитів, бесіди з батьками тощо, не табелюйте.

У табелі не передбачено кодування для вихідних днів / днів щотижневого відпочинку, а також для святкових і неробочих днів. Тому на полях напроти таких днів ставте прочерк або залишайте їх незаповненими.

 

Голова МК профспілки                                                      О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.