Лист № 22 від 27.01.2020р., надає інформацію про особливості зарахування стажу.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про особливості зарахування стажу. Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

До страхового стажу зараховують:

  • періоди, за які було сплачено страхові внески;
  • періоди трудової діяльності до 01.01.2004 так, як вимагає Закон України «Про пенсійне забезпечення» і законодавство СРСР. Інакше кажучи, весь трудовий стаж, набутий до 01.01.2004, прирівнюють до страхового.

Робота на підставі трудового договору на підприємствах незалежно від форм власності та господарювання

За період до 01.01.2004

Зараховується на підставі записів трудової книжки. У разі відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються інші документи, видані за місцем роботи, а також архівними установами.

За період після 01.01.2004

Зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи із суми сплачених внесків.

Робота за угодами цивільно-правового характеру або на інших умовах

За період до 01.01.2004

Зараховується за умови сплати страхових внесків (на підставі відповідного договору та інших документів, які підтверджують період роботи та сплати страхових внесків).

За період після 01.01.2004

Зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи із суми сплачених внесків.

Підприємницька діяльність

За період до 01.01.2004

Зараховується за наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків, а з 01.07.2000 підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01.01.2004 підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків.

Для визначення права на призначення пенсії за віком згідно зі статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за період ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку з 01.01.1998 по 30.06.2000 включно надається довідка про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.

До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі статтею 26 цього Закону.

За період після 01.01.2004

Зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи із суми сплачених внесків за встановленою формулою.

Робота в’язнів

За період до 01.01.2004

Зараховується на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки про сплату страхових внесків у Пенсійний фонд України.

За період після 01.01.2004

Зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи із суми сплачених внесків (у разі укладення договору про добровільне страхування).

Період одержання допомоги по безробіттю

За період до 01.01.2004

Зараховується за записами трудової книжки, внесеними органом державної служби зайнятості населення, або на підставі довідки служби зайнятості про період одержання допомоги по безробіттю.

За період після 01.01.2004

Зараховується на підставі записів у трудовій книжці, довідки служби зайнятості, а починаючи з 01.01.2010 — за даними персоніфікованого обліку.

Робота на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв

За період до 01.01.2004

Період роботи на підставі членства в колгоспах до 01.01.1965 зараховується до стажу роботи незалежно від кількості вироблених трудоднів. Період роботи в колгоспі після 01.01.1965, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується за фактичною тривалістю (загальна кількість вихододнів ділиться на 25,4).

За період після 01.01.2004

Зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи із суми сплачених внесків.

Творча діяльність членів творчих спілок, а також інших творчих працівників, які не є членами таких спілок

За період до 01.01.2004

Зараховується за умови сплати страхових внесків у Пенсійний фонд України. Для підтвердження часу творчої діяльності членів творчих спілок та інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, приймаються довідки про період сплати страхових внесків у Пенсійний фонд України.

До 01.04.1992 час творчої діяльності членів Спілки письменників, Спілки художників, Спілки композиторів, Спілки кінематографістів, Спілки театральних діячів, а також інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок України, але об’єднані відповідними професійними комітетами, підтверджується довідками (виписками з постанов) секретаріатів правлінь творчих спілок України про встановлення творчого стажу.

За період після 01.01.2004

Зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи із суми сплачених внесків.

Військова служба, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ

За період до 01.01.2004

Зараховується на підставі військових квитків; довідок військових комісаріатів, військових частин і установ системи Міноборони, МВС, Служби безпеки, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби та інших установ; довідок архівних і військово-лікувальних установ.

За період після 01.01.2004

Зараховується за даними персоніфікованого обліку.

Якщо за період з 01.07.2000 по 31.12.2016 в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків.

Служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв’язку і в гірничорятувальних частинах незалежно від відомчої підпорядкованості та наявності спеціального або військового звання

За період до 01.01.2004

Зараховується на підставі довідок та інших документів, що підтверджують зазначені періоди служби.

За період після 01.01.2004

Зараховується за даними персоніфікованого обліку виходячи із суми сплачених внесків.

Навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі

За період до 01.01.2004

Зараховується лише період з денною формою навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За період після 01.01.2004

Не зараховуються до страхового стажу періоди навчання після 01.01.2004 в училищах, вищих, середніх та інших навчальних закладах.

Тимчасова непрацездатність

За період до 01.01.2004

Зараховується. Водночас тривалість тимчасової непрацездатності, яка розпочалася в період роботи і продовжувалася після звільнення, встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем цієї роботи.

За період після 01.01.2004

Зараховується за даними персоніфікованого обліку.

Час догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 16 років, а також за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку

За період до 01.01.2004

До 01.01.2005 зараховується на підставі акта обстеження фактичних обставин здійснення догляду і документів, що засвідчують перебування на інвалідності (для осіб з інвалідністю I групи і дітей з інвалідністю) і вік (для престарілих і дітей з інвалідністю). Акт обстеження фактичних обставин здійснення догляду складається органами Пенсійного фонду на підставі відомостей, отриманих від органів управління житловим фондом, сільських, селищних рад, народних депутатів, опитування осіб, за якими здійснюється догляд, та їхніх сусідів, інших даних. Документами, що підтверджують перебування на інвалідності, можуть бути виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії, медичні висновки, пенсійне посвідчення, посвідчення одержувача допомоги або довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду та інші документи. Документами, що підтверджують вік, можуть бути свідоцтво про народження або виписка із паспорта чи довідка органів управління житловим фондом та інші.

За період після 01.01.2004

Із 01.01.2005 зараховується одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи одержують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

Час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами

За період до 01.01.2004

За даними трудової книжки.

За період після 01.01.2004

Для визначення права на пенсію за віком з 01.01.2004 по 30.06.2013 включно. Період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами у період з 01.01.2004 по 30.06.2013 включно підтверджується свідоцтвом про народження дитини, наказом про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, довідкою з реєстру застрахованих осіб. Період перебування у відпустці визначається як період, що відповідає тривалості такої відпустки, встановленій статтею 17 Закону України «Про відпустки», а для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, — тривалості, передбаченій пунктом 10 частини першої статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», та передує даті надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо за відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінка не зверталась (у тому числі у разі смерті дитини до закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або мертвонародження, про що додатково надається свідоцтво про смерть дитини), надається свідоцтво про народження дитини. У цьому випадку період перебування у відпустці визначається як період непрацездатності за відомостями реєстру застрахованих осіб, що не може перевищувати тривалості такої відпустки, встановленої статтею 17 Закону «Про відпустки», а для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, — тривалості, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 30 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

З 01.07.2013 — за даними персоніфікації.

Час догляду за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку

За період до 01.01.2004

До 01.01.2005 зараховується: працюючим громадянам — за даними трудової книжки, непрацюючим матерям — на підставі свідоцтва про народження дитини або виписки з паспорта (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть), а також документів про те, що до досягнення дитиною 3-річного віку мати не працювала.

За період після 01.01.2004

З 01.01.2005 зараховується за даними персоніфікованого обліку (страхові внески в Пенсійний фонд сплачує Держбюджет).

Час відпустки без збереження зарплати, визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку

За період до 01.01.2004

Зараховується на підставі трудової книжки.

За період після 01.01.2004

Не зараховується.

Період з 01.01.2004 по 31.12.2004 зараховується при визначенні права на пенсію за віком і підтверджується свідоцтвом про народження дитини та наказом про надання такої відпустки.

Період проживання дружин осіб офіцерського складу з чоловіками в місцевостях, де не було можливості їх працевлаштування за спеціальністю

За період до 01.01.2004

Зараховується, але не більше 10 років, на підставі довідок, виданих командирами (начальниками) військових частин, військово-навчальних (навчальних) закладів, підприємств, установ і організацій в порядку, що визначається Міноборони.

Для дружини військовослужбовця, звільненого з військової служби, — підтверджується довідками, які видаються військовими комісаріатами, за період проживання:

  • у гарнізонах, розташованих за кордонами колишнього СРСР та України, — на підставі особової справи звільненого військовослужбовця та документів про перетин державного кордону дружиною військовослужбовця;
  • у гарнізонах, розташованих у межах колишнього СРСР, України та країн — членів Співдружності Незалежних Держав, — на підставі особової справи звільненого військовослужбовця, довідки місцевих органів влади про період фактичного проживання (реєстрації, прописки) дружини військовослужбовця у відповідній місцевості та довідки установи державної служби зайнятості про неможливість працевлаштування дружини військовослужбовця за спеціальністю у відповідній місцевості.

За період після 01.01.2004

Не зараховується.

Час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням

За період до 01.01.2004

Зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

За період після 01.01.2004

Зараховується до стажу роботи зі шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах і в пільгових розмірах.

Час догляду одним із батьків за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років (стаття 30 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»)

За період до 01.01.2004

Зараховується на підставі:

  • свідоцтва про народження дитини або паспорта (у разі смерті дитини — свідоцтва про смерть);
  • посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або довідки про видачу такого посвідчення;
  • заяви особи, яка звернулася за призначенням пенсії, про те, що ніхто з батьків не скористався зазначеною пільгою;
  • документів про те, що до досягнення дитиною 12-річного віку один із батьків не працював.

За період після 01.01.2004

Не зараховується.

 

Голова МК профспілки                                                   О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.