Лист 24.11.2021 № 265 надає інформацію дії профспілки при не виконанні роботодавцем положень колективного договору

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про дії профспілки при не виконанні роботодавцем положень колективного договору.

               Профспілка — один із потужних інструментів захисту прав найманих працівників, оскільки вони наділені широким колом прав та повноважень та створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

При реалізації профспілками своїх повноважень іноді виникають ситуації, коли не вдається досягти консенсусу з роботодавцем щодо певних питань або профспілку ігнорують. У зв’язку з цим необхідно знати як профспілка може вплинути на роботодавця, якщо систематично не виконується положення колективного договору? Яка відповідальність передбачена за невиконання колективного договору, і як профспілка може притягнути до відповідальності винних осіб?

Відповідно до статті 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства. Положення генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Колективний договір, угода набирають чинності з дня їх підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі, угоді.

Як працівник може ознайомитися із текстом колективного договору?

За загальним правилом статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» сторони, що уклали угоду, повинні інформувати громадян через засоби масової інформації про зміни та доповнення до угоди та хід її реалізації і забезпечити розміщення тексту угоди у засобах масової інформації.

Зазвичай текст колективного договору є доступним на сайті підприємства чи профспілки, розміщений на відповідних стендах на території підприємства тощо.

У разі якщо з певних причин працівник не може ознайомитися із текстом колективного договору, він має право звернутися в офіційному порядку для того, щоб це здійснити. Надаємо примірний зразок звернення, який можна використати як шаблон для того, щоб отримати копію колективного договору чи ознайомитися з ним.

Що робити, якщо роботодавець не виконує колективний договір?

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про колективні договори і угоди» контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками.

Кроки для первинної профспілкової організації:

1. Звернення до роботодавця

Відповідно до ч. 7 статті 20 Закону України «Про професійні профспілки, їх гарантії діяльності», визначено, що у разі порушення роботодавцями, їх об’єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об’єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін.

У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

2. Звернення до Державної служби з питань праці

У випадку порушення чи невиконання роботодавцем умов колективного договору можна звернутися до Державної служби з питань праці.

Посадові особи Держпраці України, яка є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, мають право за зверненням фізичних та юридичних осіб проводити перевірки дотримання роботодавцями законодавства про працю. За результатами таких перевірок у разі виявлення порушень посадовими особами Держпраці видаються обов’язкові для виконання роботодавцями приписи про усунення порушень, а також можуть складатися протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені, зокрема, статтею 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення чи невиконання колективного договору, угоди).

Відповідно до статті 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору, угоди особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів — тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Звернення до суду

Відповідно до ч. 7 статті 20 Закону України «Про професійні профспілки, їх гарантії діяльності» у разі порушення роботодавцями, їх об’єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об’єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду.

Відповідно до частини 2 статті 20 Закону України «Про колективні договори і угоди» справи з питань притягнення до відповідальності розглядаються судом за поданням однієї із сторін колективного договору, угоди або відповідних комісій. Також слід зазначити про можливість звернення до суду конкретного працівника, оскільки кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів (ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України). Тобто якщо роботодавець порушує чи не виконує умови колективного договору і це стосуються конкретного працівника, то такий працівник має право особисто звернутися до суду за захистом порушених прав.

4. Розірвання трудового договору з керівником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

З аналізу норм законодавства про професійні спілки вбачається, що виборний орган первинної профспілкової організації вправі розглядати питання про висловлення недовіри керівнику підприємства шляхом висунення вимоги про розірвання трудового договору, якщо він ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори і угоди, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Загальні вимоги щодо розірвання на вимогу профспілки викладені у статті 45 Кодексу законів про працю України та статті 33 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».  Даний перелік дій є узагальненим, оскільки кожна ситуація може супроводжуватися певними індивідуальними обставинами та фактами.

Відповідальність за порушення і невиконання колективного договору

Відповідно до статті 18 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачається відповідальність за порушення і невиконання колективного договору, угоди.

На осіб, які представляють роботодавця чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання щодо колективного договору, угоди, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

На вимогу профспілок, іншого уповноваженого трудовим колективом органу роботодавець зобов’язаний вжити заходів, передбачених законодавством, до керівника, з вини якого порушуються чи не виконуються зобов’язання щодо колективного договору, угоди.

За порушення чи невиконання умов колективного договору, законодавством передбачені такі види відповідальності:

  • адміністративна

Згідно зі ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в ст.ст. 218–221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (Державна служба України з питань праці).

  • дисциплінарна

На вимогу профспілкового органу, який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівним працівником або усунути його із займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором (ст. 45 Кодексу законів про працю України).

  • кримінальна

Умисне перешкоджання законній діяльності профспілок, політичній партій, громадських організацій (ст. 170 КК України).

Грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України).

Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (ст. 173 КК України).

Безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи, організації незалежно від форм власності (ст. 175 КК України).

Голова МК профспілки                                                       О. Дзюба

 

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.