Лист №244 від 01.08.2019р., інформація щодо підвищеної оплати праці в ліцеях, гімназіях.

Головам ППО

           Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо підвищеної оплати праці в ліцеях, гімназіях.

Статтею 9 Закону України «Про загальну середню освіту» від 5.09.2017 № 2145 встановлено, що здобуття загальної середньої освіти забезпечують:

  • початкова школа – заклад освіти I ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту;
  • гімназія – заклад середньої освіти II ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту;
  • ліцей – заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту.

Однак підпунктом 3 пункту 3 Закону передбачено, що навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається:

  • для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року;
  • для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року;
  • для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.

Підпунктом 4 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень цього закону встановлено, що з 1 вересня 2027 року строк здобуття профільної середньої освіти усіма здобувачами освіти становить три роки.

З цього терміну ліцеї функціонують як самостійні юридичні особи, крім закладів спеціалізованої освіти. До 2027 року запровадження освітніх програм трирічної профільної школи можливе за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, за умови наявності відповідного стандарту профільної середньої освіти та відповідної типової освітньої програми.

Відповідно до підпункту 5 пункту до 2027 року положення цього Закону, що стосуються профільної середньої освіти, діють щодо закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти в межах дворічної старшої школи відповідно до законодавства.

Підпунктом 2 пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про освіту» № 2145 статтю 48 Закону України «Про загальну середню освіту» доповнено пунктом 31, згідно з яким до 1 вересня 2018 року обласні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування зобов’язано забезпечити зміну типу підпорядкованих шкіл-інтернатів (крім закладів середньої освіти для дітей з порушенням інтелектуального розвитку) на гімназію, ліцей відповідно до вимог цього Закону зі збереженням у складі цих закладів освіти інтернатів з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок засновника (засновників).

Стосовно необхідності зміни назв шкіл, то згідно з пунктом 5 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» засновникам закладів освіти рекомендовано привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом України «Про освіту» протягом п’яти років.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» в редакції, що діяла до внесення змін Законом України «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145, ліцей – це навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою; гімназія – навчальний заклад II – III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю.

Відповідно до Інструкції про організацію та діяльність ліцею, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 20.07.1995 № 217, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5.01.1996 за № 8/1033, ліцей – середній загальноосвітній навчально-виховний заклад освіти, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді. Інструкцією передбачено, що педагогічні працівники ліцею можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять у гуртках, клубах, студіях, а також стажування, практики в навчальних і наукових лабораторіях, на виробництві. У ліцеї може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота.

Поряд із традиційними методами і формами організації навчальних занять у ліцеї можуть застосовуватись інноваційні технології та проектування, конструювання, моделювання (теоретичне і технічне), пошуково-дослідницька робота, у тому числі літня навчально-дослідницька практика та інші види навчальної діяльності.

Згідно з Інструкцією про організацію та діяльність гімназії, затверджену цим же наказом Міністерства освіти України від 20.07.1995 № 217, гімназія – середній загальноосвітній навчально-виховний заклад другого-третього ступеня, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей. Як і в ліцеї, поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. У гімназії може проводитись підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота.

Відповідно до зазначених Інструкцій штатний розпис ліцею та гімназії встановлюється його засновником відповідно до діючого законодавства, виробничих потреб та фінансових можливостей. Для забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом та організації наукової і методичної роботи у ліцеї можуть вводитися посади заступників директора з наукової, методичної, навчальної, виховної, адміністративно-господарської роботи; практичного психолога та соціального педагога.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у ліцеї і гімназії, є навчальний план, який складається на основі розроблених Міносвіти базових навчальних планів з урахуванням і конкретизацією профілів навчання.

Типовими навчальними планами для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132 (з урахуванням останніх змін від 7.08.2015), що передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси, визначено окремі варіанти типових навчальних планів відповідно до основних типів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема для основної школи, старшої школи, а також типовий навчальний план-схема для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів (додаток 22).

Тож, зважаючи на такі особливості роботи педагогічних працівників ліцеїв і гімназій, які вважалися закладами освіти нового типу, передбачено й підвищену оплату їхньої праці. Відповідно до підпункту «б» пункту 28 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, погодженої з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56, посадові оклади (ставки заробітної плати) керівним та педагогічним працівникам ліцеїв та гімназій підвищуються на 10%.

Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205,  для таких типів навчальних закладів як ліцеї і гімназії передбачено введення додаткової посади заступника директора. Отже, для ліцеїв і гімназій, які функціонують відповідно до положень чинних Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею, відображених в їхніх статутах, та здійснюють освітню діяльність за типовими навчальними планами ліцеїв і гімназій, мають застосовуватися відповідні норми чинних нормативних актів, зокрема як при затвердженні штатів, так і при підвищенні посадових окладів (ставок заробітної плати) педпрацівників. Формальне перейменування загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів на гімназію чи ліцей (або лише збереження назв ліцеїв і гімназій) без зміни змісту освітнього процесу та обсягу і видів роботи педагогічних працівників, не може бути підставою для встановлення підвищених ставок заробітної плати як працівникам закладів нового типу відповідно до пункту 28 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти № 102.

Аналогічно, під час встановлення штатного розпису таких перейменованих закладів загальної середньої освіти слід керуватися Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 6.12.2010 № 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», за нормами, передбаченими для шкіл відповідного ступеня. Відповідно до пункту 3 зазначеного наказу у разі виробничої необхідності до штату закладу загальної середньої освіти за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.

Голова МК профспілки                                                         О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.