Лист №245 від 01.08.2019р., надає інформацію чи можуть органи місцевого самоврядування зменшувати розмір надбавки за престижність праці.

                                                                                Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію чи можуть органи місцевого самоврядування зменшувати розмір надбавки за престижність праці.

Постановою КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11.01.2018 № 23 (далі — Постанова № 23) внесено зміни до постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 № 373 (далі — Постанова № 373), якими граничний розмір надбавки педагогічним працівникам закладів та установ освіти збільшено з 20% до 30% посадового окладу (ставки заробітної плати). Обмежено мінімальний розмір надбавки всім педагогічним працівникам величиною не менше 5%.

Постановою № 373 не передбачено диференціації керівником закладу розміру надбавки працівнику залежно від:

  • кваліфікаційної категорії;
  • стажу педагогічної роботи;
  • типу навчального закладу;
  • додатково виконуваних робіт тощо.

Постанова № 373 не містить також норми про надання права керівникові встановлювати надбавку відповідно до особистого внеску працівника у загальні результати роботи закладу.

Право на отриманнянадбавкив граничному розмірі 30% з 1 січня 2018 року мають:

  • керівники закладів загальної середньої освіти;
  • заступники керівників, посади яких віднесено до педагогічних працівників;
  • вчителі.

Розмір надбавки не може бути менше 20%, оскільки такий її розмір має встановлюватися згідно з пунктом 6.3.20 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки (далі — Угода), яким сторони Угоди рекомендують керівникам закладів освіти встановлювати надбавку в максимальному розмірі.До внесення змін до Угоди (у редакції до 19.04.2018) та Постанови № 373 він складав 20%, а після внесення змін — 30%.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII, положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали Угоду. Згідно з пунктом 1.4 Угоди її положення діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти, які перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

На підставі цих пунктів Угоди педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти, методичних установ тощо з 1 січня 2018 року надбавка має виплачуватися в розмірі 20%, а з 1 вересня 2018 року — у розмірі від 20% до 30 % включно.

Відповідно до пункту 1 Постанови № 373 розмір надбавки встановлюється керівником закладу. Органи місцевого самоврядування такими повноваженнями не наділені.

 

Згідно з частиною 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів зобов’язано враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

 

Голова МК профспілки                                                           О. Дзюба

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.