Лист 25.04.2024 № 139 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Вищої школи адвокатури НААУ про порядок укладення та продовження строку дії строкових трудових договорів.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає  інформацію Вищої школи адвокатури НААУ про порядок укладення та продовження строку дії строкових трудових договорів.

              У тому випадку, коли сторони при укладенні трудового договору обумовили строк його дії, такий трудовий договір вважається строковим. При визначенні строкового договору сторони визначають певний календарний період: місяць, декілька місяців, рік, декілька років.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами (стаття 23 КЗпП).

Окрім того, на сьогодні в Україні є чинними (у частині, що не суперечить Конституції України та законодавству України) Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.1974 р. № 310-ІХ та Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.1974 р. № 311-ІХ.

Тимчасовими роботами визнаються роботи, що тривають не більше двох місяців. Тимчасовими робітниками і службовцями вважаються робітники і службовці, прийняті на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), — до чотирьох місяців. При прийнятті на роботу тимчасовими робітниками і службовцями випробування з метою перевірки відповідності робітника або службовця доручуваній йому роботі не встановлюється.

Тимчасові робітники та службовці мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це адміністрацію письмово за три дні.

Сезонними вважаються роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються протягом певного періоду року — сезону, що не перевищує шести місяців. Трудовий договір при прийнятті на сезонні роботи може бути укладено на строк, який не перевищує тривалості сезону. При прийнятті на сезонні роботи випробування з метою перевірки відповідності робітника або службовця доручуваній йому роботі не встановлюється.

Постановою Кабінету Міністрів України № 278 від 28.03.97 затверджено Список сезонних робіт і сезонних галузей:

1.    Лісова промисловість і лісове господарство

o   Добування живиці, барасу і ялинкової сірки

o   Заготівля пньового осмолу

o   Заготівля лика

o   Лісокультурні роботи — підготовка ґрунту, посів і садіння лісу, догляд за лісовими культурами, робота в лісорозсадниках

o   Лісозахисні і протипожежні роботи — боротьба зі шкідниками і хворобами лісу, прокладання мінералізованих смуг, чергування на пожежних вишках, наземне пожежне патрулювання лісів

o   Заготівля насіння

o   Збирання і перероблення харчових продуктів лісу

o   Польові лісовпорядні роботи.

2.    Торф’яна промисловість

o   Болотяно-підготовчі роботи

o   Добування, сушіння та збирання торфу

o   Ремонт і обслуговування технологічного обладнання в польових умовах

3.    Сільське господарство

o   Робота в овочівництві, садівництві, виноградарстві, буряківництві, хмелярстві, на вирощуванні і збиранні картоплі, тютюну, кормів, баштанних культур, лікарських рослин

o   Робота на інкубаторно-птахівничих та міжгосподарських інкубаторних станціях

4.    Переробні галузі промисловості

o   Робота на підприємствах перероблення плодоовочевої продукції

o   Робота на підприємствах цукрової галузі промисловості

o   Первинне виноробство

5.    Санаторно-курортні заклади і заклади відпочинку

o   Роботи, пов’язані із санаторно-курортним обслуговуванням хворих і відпочиваючих у санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку

6.    Транспортно-дорожній комплекс

o   Авіаційні роботи в сільському та лісовому господарствах.

У Списку не зазначено конкретних професій, посад сезонних працівників, тому їх перелік, а також тривалість, дата початку та закінчення таких робіт на підприємствах встановлюються в колективному договорі чи іншому локальному документі. Це може бути наказ (розпорядження) по підприємству. Кількість персоналу (сезонних працівників), потрібна для виконання сезонних робіт, визначається штатним розписом.

Як зазначено в ухвалі Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 16 жовтня 2003 р., сільськогосподарські сезонні роботи виконуються на підставі трудової угоди, при цьому працівник виконує роботу відповідно до його кваліфікації та посади протягом невизначеного або певного строку, підпорядковується адміністрації, додержується встановлених правил внутрішнього розпорядку, виконує роботу, як правило, засобами організації й не несе ризику загибелі знарядь праці. Предметом цієї угоди є трудова діяльність взагалі, а не певний матеріальний результат виконаної роботи або виконання разової конкретної роботи, які є предметом договору підряду.

Оформлюють тимчасових, сезонних працівників у загальному порядку: працівник пише заяву, на підставі заяви видається наказ про прийняття на роботу і вноситься запис до трудової книжки.

Важливо: у наказі або розпорядженні про прийняття на роботу має бути зазначено, що працівник приймається на сезонну або тимчасову роботу, зазначається строк, а працівника ознайомлюють з документом під підпис.

Крім того, роботодавцю необхідно повідомити орган ДПС про прийняття працівника на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. № 413 до початку роботи працівника.

Трудовий договір про виконання тимчасових або громадських робіт. Організація та проведення громадських робіт здійснюються на підставі договору про організацію і фінансування громадських робіт, який укладається між центром зайнятості та роботодавцем відповідно до рішення місцевого органу влади. З особами, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають у письмовій формі строковий трудовий договір на строк, який не може протягом року перевищувати 180 календарних днів.

Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок працівників. На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Вимога про подання повідомлення про прийняття працівника на роботу до органу податкової служби поширюється на всі випадки оформлення трудових відносин, у тому числі в разі тимчасових робіт.

 

Голова МК профспілки                                Олександр ДЗЮБА

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.