Лист № 263 від 14.12.2020р., надає інформацію щодо відмови працівника від підпису про ознайомлення з наказом по організації.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо відмови працівника  від підпису про ознайомлення з наказом по організації.

Наказ – це будь-який розпорядчий документ, що видається керівником організації (наказодавцем) та в межах його компетенції поширюється на певне коло підлеглих. Такий вид документу набуває своєї юридичної сили з дня його підписання наказодавцем.

У процесі діяльності будь-якої організації, приватної компанії чи державної установи керівниками видається та оформлюється велика кількість розпорядчих документів. Якщо такі документи видаються організацією стосовно питань, що стосуються роботи працівників, то на таких документах працівники повинні ставити свої підписи, які розцінюються як ознайомлення особи з певним видом документу та погодження з його положеннями. Дуже часто трапляються випадки, коли працівник не погоджується із певними або взагалі всіма положеннями наказу. У таких випадках працівник має право на документальне завірення своєї незгоди. Тому він може зробити такий напис: «не згоден з наказом» або «не згоден з певним пунктом наказу». Однак право працівника не погодитись з наказом або деякими його положеннями поширюється лише на накази особового складу.

У деяких випадках працівники взагалі можуть відмовитись від ознайомлення зі змістом наказу. У цьому разі необхідно скласти акт про відмову працівника від ознайомлення з наказом.

У зазначеному акті вказується, що працівник ознайомився з текстом наказу, але відмовився ставити свій підпис на ньому. Така процедура здійснюється за присутності певних посадових осіб, це обов’язково фіксується та перелічується ПІП та посади осіб (таких осіб повинно бути не менше 3). Цей акт підписується такими посадовими особам. Також в акті проставляється дата, коли працівник отримав наказ для ознайомлення з ним. Наступним кроком є подання акту до розгляду та на підписання керівником в межах його компетенції.

 

Голова МК профспілки                                                          О. Дзюба

 

 

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.