Лист № 264 від 14.12.2020р., надає інформацію щодо відмови працівника підписувати посадову інструкцію.

Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо відмови працівника підписувати посадову інструкцію.

Посадові інструкції розробляються на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. У загальних положеннях Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336, вказано, що посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства доводяться до відома працівників, і вони мають їх підписати.
Якщо працівник відмовляється ставити підпис у посадовій інструкції, з якою його ознайомили, про це необхідно скласти акт. У випадку, коли працівник не підписує посадову інструкцію, мотивуючи це тим, що такий його обов’язок не обумовлений цим документом, його можна буде притягти до відповідальності.

З іншого боку, працівник має право відмовлятися поставити підпис, якщо:

  • до посадової інструкції внесені зміни, з якими він не згодний,
  • під час прийняття на роботу посадової інструкції взагалі не було, а в розробленій згодом містяться посадові обов’язки, про які не йшлося під час прийняття на роботу.

У такому випадку відмова працівника є логічною, а дії роботодавця — неправомірними.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 31 Кодексу законів про працю України (КЗпП), роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Зміни та доповнення до посадових інструкцій можуть бути внесені тільки за згодою працівника і тільки на підставі наказу керівника підприємства.
Такі зміни можуть бути спричинені, наприклад, перерозподілом обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності або раціональним розподілом праці.

 

Голова МК профспілки                                                               О. Дзюба

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.