Лист 27.06.2023 № 211 надає інформацію Управління Держпраці хто окрім мами може піти у «декретну» відпустку.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці  хто окрім мами може піти у «декретну» відпустку.

                Піти у відпустку для догляду за дитиною можуть як мама, так і будь-який інший родич, який фактично доглядає за новонародженим. Зміни у законодавстві прибрали дискримінаційний підхід. Так, 9 травня 2021 року набув чинності Закон України від 15.04.2021 р. № 1401-IX, яким визначаються рівні можливості матері та батька у догляді за дитиною.

Відповідно до вимог статті 179 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) та статті 18 Закону України «Про відпустки» за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати одному з батьків дитини частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, одному з батьків дитини в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Відпустки для догляду за дитиною можуть бути використані повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами дитини, які фактично здійснюють догляд за нею, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Про дострокове припинення такої відпустки особи повинні повідомити роботодавця не пізніш як за 10 календарних днів до дня дострокового припинення такої відпустки.

Додатково одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається відповідно вимогами статті 773 КЗпП України та статті 191 Закону України «Про відпустки» наступним працівникам:

  • чоловіку, дружина якого народила дитину;
  • батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  • бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Відпустка при народженні дитини надається лише одній із зазначених у переліку осіб.

Голова МК профспілки                                                        О. ДЗЮБА

Bookmark the permalink.

Comments are closed.