Лист №280 від 13.11.2018р., щодо працівник отримав інвалідність чи атестувати робоче місце

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає роз’яснення: Працівник отримав інвалідність — чи атестувати робоче місце. Роботодавець зобов’язаний атестувати робоче місце, але не через отримання інвалідністі працівника, а у зв’язку зі шкідливими й важкими умовами праці.

Чи може працівник надалі виконувати роботу за професією, має встановити медична комісія.

Правова підстава для атестації робочих місць — нормативно-правові акти, згідно з якими визначають право працівників на пільги та компенсації за роботу із шкідливими і важкими умовами праці:

  • пенсію за віком на пільгових умовах;
  • щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці;
  • скорочену тривалість робочого тижня;
  • доплати тощо.

Так, працівник має право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою КМУ від 17.11.1997 № 1290).

Отже, роботодавець зобов’язаний провести атестацію робочого місця за умовами праці. Цим має опікуватися служба охорони праці.

Законодавство не передбачає атестації робочого місця, на якому працює особа з інвалідністю. Натомість воно забороняє укладати трудовий договір із громадянином, якому пропонована робота протипоказана за станом здоров’я, про що є медичний висновок (ч. 6 ст. 24 КЗпП). Інвалідів працевлаштовують відповідно до медичних рекомендацій (ст. 172 КЗпП).

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконувати роботу, поєднану з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці (ч. 5 ст. 153 КЗпП).

Невиконання законодавчих вимог щодо працевлаштування осіб з інвалідністю є порушенням законодавства про працю. Винні посадові особи підприємства нестимуть адміністративну відповідальність (ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, строків реабілітаційних заходів із визначенням порядку, місця їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей інваліда та дитини-інваліда визначає індивідуальна програма реабілітації — ІПР (п. 2 Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 № 757далі — Положення № 757).

Тому запропонуйте працівнику звернутися до МСЕК та оформити ІПР.

Якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки, роботодавець також має право направити його на позачерговий медогляд (ч. 3 ст. 17 Закону № 2694). Мета медогляду — вирішити, чи зможе працівник продовжити роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу (п. 1.5 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246). Тобто медкомісія встановить, чи може працівник виконувати роботу за професією.

Голова МК профспілки                                                 О. Дзюба

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.