Лист №281 від 13.11.2018р., щодо положення про преміювання – чи ознайомлювати працівників

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо: Положення про преміювання — чи ознайомлювати працівників. Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначають КЗпП, Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (далі — Закон № 108) та інші нормативно-правові акти (ч. 3 ст. 94 КЗпП).

Коли роботодавець укладає з працівником трудовий договір (контракт), то доводить до його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави відрахувань (ч. 1 ст. 29 Закону № 108). Премії за спеціальними системами і положеннями входять до структури заробітної плати (ч. 3 ст. 2 Закону № 108). Тож роботодавець зобов’язаний ознайомити працівників із положенням про преміювання. Законодавство не визначає форм ознайомлення працівників із локальними нормативними актами, тому кожне підприємство обирає їх самостійно. Обов’язкове правило: Ознайомлювати працівників із локальними нормативними актами необхідно під особистий підпис із зазначенням дати ознайомлення.

Неознайомлення працівників із положенням про преміювання інспектор праці кваліфікує як порушення законодавства про працю. Категорія — інші порушення у сфері праці. Санкції — штраф у розмірі мінзарплати (ст. 265 КЗпП) та адміністративна відповідальність посадової особи. Є й інші ризики. Наприклад, працівника не ознайомили з положенням про преміювання, а за часом депреміювали за підсумками місяця з підстав, передбачених положенням. Оскільки працівник не ознайомлений із положенням, він не знає підстав зменшення заробітної плати. Однак про погіршення умов оплати праці роботодавець повинен повідомляти працівників за два місяці (ст. 103 КЗпПч. 2 ст. 29 Закону № 108). Неповідомлення — порушення законодавства про працю. Працівник має право відтак звернутися до Держпраці або суду за захистом порушених прав і вимагати відшкодування моральної шкоди.

Умови праці — сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконання нею трудових обов’язків (п. 7 розд. І Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених наказом МОЗ від 08.04.2014 № 248).

Голова МК профспілки                                                О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.