Лист 29.02.2024 № 67 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Вищої школи адвокатури НААУ чи законно зменшувати працівнику заробітну плату в односторонньому порядку.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію Вищої школи адвокатури НААУ чи законно зменшувати працівнику заробітну плату в односторонньому порядку.

              Непоодинокими на практиці є ситуації, коли роботодавець зменшує працівнику заробітну плату в односторонньому порядку. Чи законні такі дії?

По-перше, законодавство дійсно передбачає можливість роботодавця самостійно зменшити заробітну плату. Таке право закріплено у ст. 32 КЗпП України — зміна істотних умов праці працівника, та статті 103 КЗпП України — повідомлення працівників про зміну діючих умов оплати праці.

По-друге, таке зменшення повинно обов’язково супроводжуватися змінами в організації виробництва і праці. Під такими змінами суди найчастіше розуміють об’єктивно необхідні дії роботодавця, обумовлені впровадженням нової техніки, технологій, вдосконалення структури підприємства, режиму робочого часу, управлінської діяльності, що спрямовані на підвищення продуктивності праці, створення безпечних умов праці, поліпшення економічних показників тощо. Отже, зменшення заробітної плати може відбутися лише у випадку, якщо наявні зміни в організації виробництва і праці. Якщо такі зміни не вводяться, роботодавець не має право змінити істотні умови праці, тобто скоротити заробітну плату.

По-третє, про зменшення окладу працівник повинен бути повідомлений до моменту запровадження змін. Нагадуємо, що частина 3 статті 32 та стаття 103 КЗпП України щодо строків завчасного повідомлення не застосовується під час дії воєнного стану.

Окремі особливості зменшення заробітної плати одному працівнику були також висвітлені у постанові Верховного Суду від 20 вересня 2023 року у справі № 442/4475/22. За обставинами справи роботодавець запровадив зміни в організації виробництва і праці, скоротивши заробітну плату на 75%, звузивши трудові обов’язки та зменшивши робочий час до 2 годин на день. Що головне — такі зміни стосувалися лише одного працівника. Суд зробив висновок, що зміни були запроваджені не для цілого підприємства або принаймні структурного підрозділу, а лише одного працівника, а тому це свідчить про недоведення роботодавцем необхідної передумови для законної та обґрунтованої зміни істотних умов праці працівника.

Отож, у разі, якщо у роботодавця виникає об’єктивна потреба зменшити розмір заробітної плати працівнику, то таке право може бути реалізоване шляхом внесення змін до штатного розпису підприємства. При цьому слід пам’ятати, що зміни не можуть бути вибірковими, а тому будуть стосуватися усіх працівників, які займають таку ж штатну посаду.

Голова МК профспілки                                    Олександр ДЗЮБА

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.