Лист 29.04.2022 № 77 надає інформацію про зміни у Правилах організації діловодства та архівного зберігання документів.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про зміни у Правилах організації діловодства та архівного зберігання документів.

               Мін’юст наказом від 21.04.2022 р. № 1581/5 затвердив зміни до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Вони діють із 27.04.2022 року.

Серед таких змін:

1.     Уточнено, що відповідальність за організацію діловодства та архівної справи несе керівник установи. Контроль за оформленням на належному рівні документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах здійснюють їх керівники.

2.     Служба діловодства розробляє інструкцію з діловодства установи, якою одночасно регламентують питання організації діловодства у паперовій та електронній формах. Її затверджують розпорядчим документом установи.

3.     Змінено вимоги до позначення «Найменування установи» в документах.

4.     Встановлено, що обов’язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов’язані з їх проходженням та виконанням (резолюції, погодження, візи, відмітки про виконання документа і внесення його до справи).

5.     Проекти нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та додатки до них візують також керівник служби діловодства, керівник структурного підрозділу (спеціаліст) з питань запобігання та виявлення корупції, а також редактор (за наявності).

Проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) та додатки до них візують працівник кадрової служби, який створив документ, та його керівник, а також залежно від видів наказів посадові особи структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (за наявності), бухгалтерської служби, інші посадові особи, яких стосується документ.

6.     Також уточнено порядок внесення напису про засвідчення копії документа.

7.     Особові справи керівного складу та працівників підприємств, установ та організацій зберігаються за основним місцем роботи.

8.     Вилучати документи для знищення без проведення попередньої експертизи їх цінності заборонено.

Голова МК профспілки                                                        О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.