Лист 30.01.2024 № 32 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Федерації професійних спілок України щодо розгляду урядового проекту Трудового кодексу України.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію Федерації професійних спілок України щодо розгляду урядового проекту Трудового кодексу України.

           Спільний представницький орган об’єднань профспілок на своєму засіданні 22 січня ухвалив рішення про правову позицію щодо розгляду урядового проекту Трудового кодексу України. СПО об’єднань профспілок констатує необхідність суттєвого доопрацювання документу на тристоронній основі, зокрема, з використанням напрацювань у проектах, які раніше вносились до Верховної Ради України (реєстр. № № 1658, 2410-1).

Проект Трудового кодексу складається з шести окремих книг, які являють собою фактичну компіляцію окремих положень проекту Закону України «Про працю», кажуть у профспілках, зокрема й тих, які неодноразово не підтримувались СПО об’єднань профспілок з урахуванням висновків щодо їх невідповідності положенням і стандартам, визначеним міжнародними правовими актами, Директивами ЄС у сфері регулювання соціально-трудових відносин, а також розроблених на тристоронній основі вже прийнятих законів та законопроектів щодо окремих аспектів трудових відносин, які на перебувають у Верховній Раді України на різних стадіях прийняття.

Зазначений підхід обумовив те, що деякі норми законів та проектів, технічно об’єднаних у проекті ТК, не кореспондуються між собою, відрізняються за змістом, термінологією, містять значну кількість суперечливих, неоднозначних та незрозумілих трактувань і формулювань, що є недопустимим — наголосили в СПО. В окремих випадках відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтримано, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками.

Крім того, зважаючи на поточний переговорний процес щодо вступу України до ЄС, проект ТК, на думку СПО, містить правові прогалини щодо регулювання цілих секторів правовідносин, які рамково регулюються нормами ЄС та розкриваються країнами-членами ЄС у національних нормативно-правових актах. Зокрема, це стосується неврегульованості питань щодо гарантій діяльності профспілкових організацій та забезпечення їх прав роботодавцями, питань участі працівників в управлінні підприємствами, додаткових гарантій осіб з особливими фізичними, духовними або іншими потребами, особливостей регулювання трудових відносин відряджених працівників (як до українських роботодавців, так і українських працівників в інші країни), співвідношення національного трудового законодавства із правовими системами інших країн, особливостей регулювання трудових відносин у цифровій та «платформенній» економіці тощо.

Також відзначають, що у 2022–2023 роках на час воєнного стану в Україні було прийнято цілу низку законодавчих актів, які регулюють особливості реалізації трудових відносин в цей особливий період. Зазначені нормативно-правові документи базуються на положеннях чинного законодавства про працю, а тому, запровадження запропонованих законодавчих змін до скасування воєнного стану неодмінно призведе до необхідності перегляду цих положень, негайної розробки сотень нових та оновлення чинних підзаконних актів та організаційно-розпорядчих документів, що, в умовах воєнної економіки призведе до необґрунтованого реальними соціально-економічними потребами держави відволікання від основного завдання відсічі агресора величезних організаційних та кадрових ресурсів.

Виходячи з результатів проведеної дискусії, СПО об’єднань профспілок прийняв рішення не погоджувати проект Трудового кодексу України у запропонованій редакції, як такий, що не забезпечує реалізацію трудових прав і гарантій працівників та потребує суттєвого доопрацювання.

Голова МК профспілки                             Олександр ДЗЮБА

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.