Лист 30.01.2024 № 36 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію видавництва «КАДРОВИК-01» про оформлення Правил внутрішнього трудового розпорядку за типовою формою.

Головам ППО

                Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію видавництва «КАДРОВИК-01» про оформлення Правил внутрішнього трудового розпорядку за типовою формою.

При оформленні ПВТР можна використовувати уніфіковану форму правил внутрішнього трудового розпорядку. Також слід дотримуватися певних рекомендацій:

 • ПВТР оформлюють на загальному бланку організації або на стандартних аркушах паперу формату А4;
 • доцільно використовувати бланки з кутовим розташуванням постійних реквізитів. Це пов’язано з тим, що гриф затвердження має бути розташований вище реквізиту «Назва виду документа», тому що затверджується сам документ, а не лише його текст. На поздовжніх бланках зробити це практично неможливо через відсутність вільного місця для грифу затвердження у правому верхньому куті бланка;
 • дату і реєстраційний індекс проставляють у день затвердження ПВТР;
 • текст правил складається з розділів (1, 2, 3 тощо), які, в свою чергу, можуть поділятися на підрозділи, пункти та підпункти. Текст викладається від третьої особи. У тексті доцільно використовувати чіткі формулювання зі словами: «повинні», «мають право», «слід», «потрібно», «забороняється». Не дозволяється у тексті ПВТР використовувати формулювання зі словами: «можна», «не можна», «бажано», «не бажано», «рекомендовано» тощо;
 • якщо в ПВТР передбачені схеми, таблиці, форми, то їх оформлюють як додатки на окремих аркушах паперу, а у відповідних пунктах роблять посилання на ці додатки. Реквізит «Відмітка про наявність додатків» у цьому разі не оформлюють;
 • кожний додаток до ПВТР повинен мати відмітку у верхньому правому куті першого аркуша додатка з посиланням на відповідний пункт (підпункт) тексту ПВТР;
 • підписує ПВТР керівник структурного підрозділу, у якому було складено цей документ і який несе відповідальність за його зміст (найчастіше — керівник кадрової служби);
 • проект ПВТР за потреби візують заінтересовані посадові чи службові особи організації (найчастіше — заступник керівника організації, керівник представницького органу трудового колективу, юрист).

Правила внутрішнього трудового розпорядку (уніфікована форма)

Назва організації вищого рівня Гриф затвердження

Назва організації

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО

ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

00.00.0000 № ______________

Місце складення

Структура тексту

 1. Загальні положення
 2. Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи робітників і службовців
 3. Основні обов’язки працівників
 4. Основні обов’язки керівництва
 5. Робочий час і час відпочинку
 6. Заохочення за успіхи в роботі
 7. Дисциплінарна відповідальність працівників

Назва посади керівника

служби кадрів Особистий підпис Ініціал(и), прізвище

Візи

Гриф погодження (за потреби)

Голова МК профспілки                                    Олександр ДЗЮБА

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.