Лист 30.09.2022 № 250 надає інформацію про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

              Надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (далі — винагорода) передбачено статтею 57 Закону України «Про освіту». Умови виплати врегульовані Порядком надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

Кому виплачують

Винагороду виплачують педагогічним працівникам закладів освіти, крім тих, які працюють в закладі за сумісництвом (п. 1 Порядку). Одержують її працівники, які згідно з переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 № 963, належать до категорії педагогічних. Винагороду надають незалежно від навантаження (обсягу роботи).

Який порядок

Винагороду надають відповідно до положення, яке затверджує керівник закладу за погодженням із профспілковим комітетом. У положенні визначають критерії, відповідно до яких провадять виплату винагороди. Її надають за:

  • сумлінну працю;
  • зразкове виконання службових обов’язків;
  • високі досягнення у вихованні та навчанні дітей;
  • професійну підготовку і методичне забезпечення учнів;
  • відсутність порушень виконавчої та трудової дисципліни.

Положення може включати додаткові критерії, які враховують специфіку закладу освіти. Такими додатковими критеріями можуть бути:

  • визначення періодів оцінювання результатів педагогічної роботи;
  • умови виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам, які звільняються з роботи до моменту її виплати та ін.

Винагороду можна призначити за результатами роботи як за календарний, так і за навчальний рік. Та з огляду на те, що педагогічну діяльність у закладах освіти проводять протягом навчального року, оптимальним періодом для підбиття підсумків роботи вчителів, вихователів та інших педагогічних працівників є саме навчальний рік.

Виплата винагороди одноразова, а тому її не включають у розрахунок середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження на підставі п. 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати.

Отже, якщо у положенні визначено, що в разі звільнення працівника до моменту виплати винагороди за ним зберігається право на отримання винагороди, то заклад зобов’язаний виплатити її. Якщо ж визначено, що після звільнення працівник втрачає право на отримання винагороди, то звільненому працівнику винагороду не виплачують. Але якщо винагороду було нараховано до моменту звільнення, то заклад освіти зобов’язаний її виплатити в день звільнення працівника.

Голова МК профспілки                                                      О. Дзюба

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.