Лист №305 від 23.11.2018р., інформацію про виплату лікарняних вчителям

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про виплату лікарняних вчителям.

Розуміти порядок виплати лікарняних вчителеві не обов’язково, але орієнтуватися — не зайве. Огляньмо, які чинники впливають на розмір лікарняних та як їх оплачують

 Виплата лікарняних вчителям відбувається за тими ж правилами, що й для працівників будь-якої іншої галузі. адже норми Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV універсальні, як і застосування: Порядку обчислення середньої заробітної плати, затв. постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затв. наказом МОЗ України від 13.11.2001 № 455. Так, право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, зокрема й під час випробування та у день звільнення.

 Розмір лікарняних вчителям

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є листок непрацездатності, виданий у порядку, встановленому законодавством. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу:

 розмір допомоги, відносно середньої заробітної плати (доходу)

 страховий стаж

 50% менше 3 років

 60% 3−5 років

 70% 5−8 років  

 100% більше 8 років

 

      Зауважте! Вчителю-суміснику підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи

      Видання листка непрацездатності

Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, лікар/фельдшер видає безплатно при пред’явленні паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу непрацездатного. Період тимчасової втрати працездатності визначають у календарних днях (к. д.). Лікар може видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 к. д., маючи право продовжити його з огляду на тяжкість захворювання до 10 к. д. Продовження листка непрацездатності до 30 к. д.  — складніша процедура за участі завідувача відділення та ЛКК. У сільських лікувально-профілактичних закладах, де в штаті лише один лікар, листок непрацездатності (довідку) можуть надати з продовженням до 14 к. д. Фельдшер видасть листок на термін до 3 к. д.

     Страховий стаж .

Страховий стаж обчислюють за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 У жовтні 2018 року Пенсійний фонд почав видавати нові довідки про страховий стаж для оплати лікарняних. Назва довідки — «Дані про трудовий та страховий стаж», що є підтвердним документом для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності, з вагітності та пологів. Довідку про страховий стаж працівника може отримати і сам роботодавець, використавши електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Як оплачують лікарняні вчителям

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням затверджено постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266 (у новій редакції, чинній з 04.07.2015). Цей документ застосовують: у разі настання страхового випадку для розрахунку страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, зокрема у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності для оплати перших 5 к. д. тимчасової непрацездатності за рахунок коштів установи, закладу. Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання чи травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затв. постановою КМУ від 26.06.2015 № 440, набрав чинності 17.07.2015.

 Зауважте! Перші 5 к. д. тимчасової непрацездатності оплачують у такому ж порядку й у таких самих розмірах, що й інші дні тимчасової непрацездатності Розрахунок середньої зарплати для нарахування лікарняних

Основним документом, що підтверджує тимчасову непрацездатність працівника, є листок непрацездатності. Від моменту його оформлення до отримання працівником виплат за листком непрацездатності (лікарняних) проходить певний час. Після надходження листка непрацездатності відповідні служби мають діяти за установленою процедурою, і завдання кожної з них є надто важливим: працівник приносить належно оформлений листок непрацездатності кадрова служба проставляє у листку непрацездатності загальний страховий стаж комісія (уповноважений) із соціального страхування аналізує підстави ухвалює рішення про призначення допомоги з тимчасової непрацездатності оформлює протокол, бухгалтерська служба розраховує суму, яку буде виплачено за час тимчасової непрацездатності працівника

Основні моменти обчислення середньої заробітної плати

 У процесі розрахунку виплат за листком непрацездатності потрібно зважати на обмеження, встановлені для різних умов перебування працівника в трудових відносинах з установою.

Тож лікарняні обчислюють у такій черговості:

 обчислюють середньоденну з/п на основі фактичних виплат обчислюють суму денної виплати

 контролюють максимальний розмір виплати

 нараховують остаточну суму лікарняних.

 Середньоденна заробітна плата

 Для визначення середньоденної з/п на основі фактичних витрат підсумовують виплати, які нараховані у розрахунковому періоді та відповідно до Порядку обчислення середньої зарплати беруть участь у розрахунку. Середньоденну з/п визначають діленням нарахованої за розрахунковий період заробітної плати (грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). До розрахунку потрапляють лише зарплатні виплати.

 Окрім зарплати, жодні інші виплати, з яких сплачено ЄСВ, до розрахунку не потрапляють. Виплати у розрахунковому періоді беруть за місяцем, у якому вони нараховані. Під час розрахунку середньої з/п варто пам’ятати про дві важливі умови для врахування відпрацьованих днів та виплат за такі дні:

  якщо будь-який місяць виключено з розрахункового періоду, то для обчислення середньої заробітної плати виплати, нараховані у цьому місяці, не беруть до розрахунку (абз. 2 п. 3 Порядку обчислення середньої зарплати)

  дні тимчасової непрацездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не враховують у розрахунковому періоді.

 Отже, у розрахунку середньої з/п не беруть участі: сума оплати перших 5 к. д. тимчасової непрацездатності допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності і пологах. Натомість до розрахунку середньої з/п включають: заробітну плату:

 – основну додаткову заохочувальні та компенсаційні виплати, а саме: оплату всіх видів відпусток (окрім оплати відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), розбиваючи її за місяцями, за які такі відпустки надані

 – компенсацію за невикористану відпустку матеріальну допомогу, зокрема на оздоровлення

–  разові заохочувальні та компенсаційні виплати, такі як щорічні винагороди (приміром, педпрацівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків)

–  премії (місячні, квартальні, річні, ювілейні тощо)

–  суми збереження середнього заробітку за дні здавання крові та дні відпочинку донорів

–  суми збереження середнього заробітку за час підвищення кваліфікації

–  оплату вимушеного прогулу

–  оплату спеціальних перерв у роботі (для годування дитини, обігріву і відпочинку).

 

Середньоденну заробітну плату за 1 к. д. розраховують шляхом ділення зарплати, нарахованої за 12 календарних місяців, що передують місяцю, у якому настав страховий випадок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Сума денної виплати

Сума денної виплати встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачена законодавством.

 Тож сума лікарняних розраховується як добуток денної виплати на кількість календарних днів, пропущених працівником у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

 Максимальний розмір виплати лікарняних

  Щодо суми допомоги по тимчасовій непрацездатності також діє загальне обмеження, а саме: сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (зокрема й догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.

Голова МК профспілки                                                                          О. Дзюба

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.