Лист № 49 від 21.02.2020р., надає інформацію щодо лікарняних у 2020 році.

Головам ППО

           Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо лікарняних у 2020 році.

           Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом — копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника (далі — роботодавець) і печаткою за основним місцем роботи (п. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV; далі — Закон № 1105).

Бланк листка непрацездатності має три складники:

1) корінець;

2) лицьовий бік;

3) зворотний бік.

Корінець заповнюють і залишають у медичному закладі. Роботодавець перевіряє, чи правильно заповнено лицьовий бік листка непрацездатності та заповнює зворотний бік.

З’ясуймо всі етапи, що має «пройти» листок непрацездатності з моменту надання його на підприємство, в установу, організацію (далі — підприємство) до надходження коштів на його оплату від Фонду соціального страхування (ФСС).

 

Отримання листка непрацездатності підприємством

— хто має право видавати

Порядок і умови видачі, продовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, контролю за правильністю їх видачі визначені Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція № 455).

Особи, які мають право видавати листки непрацездатності (п. 1.4 Інструкції № 455):

 • лікуючі лікарі —
  державних і комунальних закладів охорони здоров’я;
  ● стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Мінсоцполітики;
  ● туберкульозних санаторно-курортних закладів;
  ● в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності;
 • фельдшери в місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих суднах;
 • лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці.

Видавати листки непрацездатності не мають права:

 • лікарі —
  станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;
  ● станцій переливання крові;
  ● закладів судово-медичної експертизи;
  ● бальнеогрязелікувальних, косметологічних та фізіотерапевтичних лікарень і курортних поліклінік;
  ● будинків відпочинку;
  ● туристичних баз;
  ● зубопротезних поліклінік (відділень);
  ● санітарно-профілактичних закладів;
 • лікуючі лікарі лікувально-профілактичних закладів усіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань (п. 1.5 Інструкції № 455).

— хто має право отримати

Отримати листок непрацездатності мають право:

 • громадяни України;
 • іноземці, особи без громадянства, які проживають в Україні та працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у т. ч. в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах;
 • особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, місцевого самоврядування та інших органів, у т. ч. громадських організацій;
 • члени колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів;
 • особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в т. ч. члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);
 • громадяни України, які постійно проживають на території України та працюють на умовах трудового договору (контракту) за межами України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають.

Увага: 
листки непрацездатності видає лікар (фельдшер), що лікує, за пред’явленим паспортом чи іншим документом, який засвідчує особу непрацездатного (п. 1.6 Інструкції № 455).

— коли не видають

Заклад охорони здоров’я не видасть листок непрацездатності:

— строк надання на підприємство

Законодавство не визначає строків надання працівником листка непрацездатності на підприємство. Маємо лише застереження, що працівник зможе отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності, якщо звернеться за її призначенням не пізніше 12-ти календарних місяців із дня відновлення працездатності (ч. 5 ст. 32 Закону № 1105).

Визначте у ПВРТ строк, у який працівник повинен надати листок непрацездатності табельнику (уповноваженій особі). Мета — щоб табельник заповнив верхню частину зворотної сторони листка непрацездатності та коригував табель обліку робочого часу.

— перевірка заповнення

Лицьовий бік листка непрацездатності має заповнити лікуючий лікар або молодший медичний працівник із медичною освітою розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом (п. 1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406; далі — Інструкція № 532).

 

Зверніть увагу на такі особливості заповнення лицьового боку листка непрацездатності, наданого працівником:

 • підкреслення слова «первинний» або «продовження». Якщо листок непрацездатності є продовженням, то на ньому має бути зазначено номер та серію попереднього листка непрацездатності;
 • назва і місцезнаходження закладу охорони здоров’я зазначені повністю і відповідають штампу та печатці закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;
 • дата видачі листка непрацездатності зазначена так: число (цифрою), назва місяця (літерами), рік (цифрами). Приміром: 10 грудня 2018 р.;
 • прізвище, ім’я, по батькові працівника, вік (число повних років, зазначених цифрами) повинні відповідати паспортним даним;
 • стать підкреслена;
 • місце роботи (назва і місцезнаходження підприємства) зазначені повністю без скорочень; у графі «Причина непрацездатності» обов’язково підкреслено причину увільнення від роботи. Пункти 2, 4 не містять виправлень;
 • режим, який призначався хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо;
 • якщо хворий працівник порушив призначений режим, то у графі «Відмітки про порушення режиму» зазначено дату порушення, засвідчену підписом лікаря, а в графі «Примітка» — вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування; вихід на роботу без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров’я; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК тощо);
 • якщо тимчасова непрацездатність працівника настала поза постійним місцем проживання і роботи, листок непрацездатності в графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» підписаний головним лікарем. Підпис засвідчений круглою печаткою закладу охорони здоров’я;
 • записи в кожному рядку графи «Звільнення від роботи» підтверджені підписом та печаткою лікаря. У стаціонарному відділенні запис усього терміну лікування може бути вказаний в одному рядку з обов’язковим зазначенням посад та прізвищ лікаря і завідувача відділення, що засвідчений їх підписами та печатками;
 • посада, прізвище лікаря, його підпис у графі «Стати до роботи» засвідчені печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;
 • якщо тимчасову непрацездатність продовжено, то підкреслено «Продовжує хворіти» та вказано номер нового листка непрацездатності.

Максимальна кількість виправлень на бланку листка непрацездатності — два. Лікар, що лікує, має закреслити неправильний запис та внести правильний, а також підтвердити виправлення записом «Виправленому вірити», власноручним підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

— реєстрація на підприємстві

Законодавство не зобов’язує роботодавця реєструвати листки непрацездатності. Керуйтеся загальними нормами діловодства. Для підприємства листок непрацездатності, наданий працівником, — це вхідний документ.

Вхідні документи необхідно реєструвати. Службовий документ, зокрема для внутрішнього користування, який отримало або створило підприємство, є внесеним до документаційного фонду з моменту реєстрації (п. 1 гл. 3 розд. ІІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5).

Журнал обліку листків непрацездатності допоможе:

1) дотримувати 10-денного строку для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів;

2) довести, що в затримці оплати чи втраті лікарняного винний не кадровик.

 1. Журнал як інструмент планування.Підприємство має розглянути документи для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності, з вагітності та пологів протягом 10-ти днів із дня їх надходження. Якщо Комісія (уповноважений) із соціального страхування (далі — Комісія) відмовляє в допомозі, має п’ять днів, щоби поінформувати працівника про відмову, її причини та порядок оскарження (ч. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Журнал — зручний спосіб відстежувати строки.

 1. Журнал як доказ.Форма протоколу Комісії містить поле для дати засідання і не має поля для дати надходження документів на розгляд Комісії. Цю дату фіксуватимете в журналі обліку листків непрацездатності. Так убезпечите себе від претензій працівників, які не отримали матдопомогу в очікувану дату.

 

Помилок немаєПомилки є
– Зареєструйте

Зазначте в журналі дату надходження, ПІБ працівника, реквізити листка непрацездатності та назву медичного закладу, що видав його

– Не реєструйте

Поверніть працівнику. Поясніть, що та як треба виправити. Направте до медичного закладу, який видав листок непрацездатності

Про доцільність обліку листків непрацездатності йдеться й у листі ФСС від 11.07.2019 № 1419-11-1.

Заповнення зворотного боку листка непрацездатності

Зворотна сторона листка непрацездатності поділена на чотири частини, які мають заповнити працівники різних підрозділів підприємства.

Частини зворотного боку
листка непрацездатності
Хто заповнює
Iтабельник (особа, уповноважена обліковувати робочий час)
IIпрацівник кадрової служби (особа, уповноважена обліковувати кадри)
IIIголова Комісії
IVпрацівник бухгалтерії

Як заповнювати зворотний бік — Інструкція № 532 мовчить. Єдина нормативна настанова: записи в лікарняному роблять розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.

Тож залишається уважно роздивитися сам бланк та закликати на допомогу кадровий досвід, знання законодавчої бази та професійну винахідливість.

Табельник заповнює першу частину зворотного боку листка непрацездатності. Він зазначає:

Після внесення відомостей табельник ставить свій підпис, розшифровує його (вказує ініціали та прізвище), зазначає дату заповнення листка непрацездатності.

Працівник кадрової служби вносить відомості про страховий стаж, необхідні для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності. Він зазначає свою посаду, ставить підпис і розшифровує його.

Голова Комісії заповнює графу ІІІ листка непрацездатності залежно від рішення Комісії.

Комісія ухвалила рішення призначити допомогу — голова Комісії вказує розмір допомоги у відсотках від середньої заробітної плати (доходу) працівника залежно від страхового стажу.

Комісія відмовила в призначенні допомоги — голова Комісії вказує причини, які зумовили таке рішення.

Підставами для відмови в наданні працівнику допомоги по тимчасовій непрацездатності може бути порушення вимог Інструкції № 455 або Інструкції № 532. Тож Комісія має звернути увагу на правомірність видачі листка непрацездатності та правильність його заповнення медичним закладом.

Працівник бухгалтерії заносить до таблиці «Довідка про заробітну плату» дані про нараховану заробітну плату в місяцях розрахункового періоду, на підставі яких розраховується середня заробітна плата. У таблиці «Належить до виплати» вказує, за який період працівник отримає допомогу, кількість робочих днів, розмір допомоги у відсотках від середньої заробітної плати і суму.

Усі відомості засвідчують підписами роботодавець та головний бухгалтер. Підпис роботодавця також засвідчують печаткою підприємства і розшифровують.

Передання листка непрацездатності до Комісії із соціального страхування

Після того, як кадровик і табельник заповнили зворотний бік листка непрацездатності, передайте його до Комісії. Зафіксуйте в журналі обліку листків непрацездатності дату передавання листка непрацездатності Комісії, отримайте підпис особи, яка його прийняла.

Якщо за останні 12 місяців до страхового випадку працівник набув менше шести місяців страхового стажу, повідомте про це Комісію.

Оплата листка непрацездатності

Допомогу по тимчасовій непрацездатності (зокрема, за час догляду за хворою дитиною), вагітності та пологах надають за основним місцем роботи та за сумісництвом. Право на допомогу мають застраховані особи — не лише працівники, а й ті, хто здійснює підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працює на умовах трудового договору (абз. 2 ч. 1 ст. 30 Закону № 1105).

Підстави для оплати тимчасової непрацездатності працівників визначає стаття 31 Закону № 1105.

Статус особиПідстава
Працівник за основним місцем роботиЛисток непрацездатності
Працівник за сумісництвомКопія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи

Увага: 
оплата листків непрацездатності виконавців робіт за цивільно-правовими договорами має низку особливостей.

Розмір допомоги залежить від страхового стажу та кількості місяців страхового стажу упродовж року перед страховим випадком.

Увага: 
працівникам, які протягом 12 місяців до настання страхового випадку набули менше 6-ти місяців страхового стажу допомогу виплачують у розмірах:

Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачує роботодавець, решту — ФСС (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105). Виняток — випадки, передбачені частинами 3—9 статті 22 Закону № 1105.

На підставі рішення Комісії про призначення матеріального забезпечення роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок за формою, наведеною у Додатку 1 до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФСС України, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 19.07.2018 № 12 (далі — Порядок № 12).

Роботодавець готує два примірники заяви-розрахунку. Один примірник зберігає в себе, а другий — подає до робочого органу виконавчої дирекції ФСС. Заяву-розрахунок підписують керівник підприємства і головний бухгалтер, скріплюють печаткою.

Виконавча дирекція ФСС за відсутності зауважень фінансує роботодавця протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку (п. 8 Порядку № 12 та п. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Щойно кошти надійдуть на рахунок роботодавця, він зобов’язаний виплатити допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах:

Протягом місяця після виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС роботодавець має надіслати повідомлення про проведення виплат за формою, наведеною у Додатку 2 до Порядку № 12.

Відмова в оплаті листка непрацездатності

Комісія приймає рішення про відмову в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності:

1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні злочину;

2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

6) за період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням (ч. 1 ст. 23 Закону № 1105).

Працівники, які під час тимчасової непрацездатності порушують режим, встановлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд (лікарсько-консультативну комісію, медико-соціальну експертну комісію), втрачають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності з дня допущення порушення на строк, визначений Комісією.

Рішення про відмову у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності (її частини) Комісія фіксує у протоколі і видає або надсилає застрахованій особі повідомлення про відмову в призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності. Строк — не пізніше п’яти днів після ухвалення рішення. У відмові зазначають причини і порядок оскарження рішення Комісії (абз. 2 п. 1 ст. 32 Закону № 1105).

Якщо працівник не погоджується з прийнятим Комісією рішенням, він може протягом п’яти днів із моменту отримання повідомлення оскаржити рішення до відділення робочого органу виконавчої дирекції ФСС, де перебуває на обліку підприємство, або до суду (розд. V «Вирішення спорів» Положення № 13).

Голова МК профспілки                                                         О. Дзюба

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.