Лист № 50 від 21.02.2020р., надає інформацію про рекомендації Мінсоцполітики додати новий розділ до колективних договорів.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про рекомендації Мінсоцполітики додати новий розділ до колективних договорів.

Мінсоцполітики, занепокоєне забезпеченням гендерної рівності у трудових відносинах, 29.01.2020 наказом № 56 затвердило Методичні рекомендації щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах (далі — Методичні рекомендації).

Наразі дискримінація за ознакою статі проявляється через:

  • нерівний доступ до професійного навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки, у тому числі отримання досвіду практичної роботи;
  • нерівний доступ до оплачуваної праці та різних професій (занять), включаючи критерії відбору, умови найму та кар’єрного зростання;
  • необґрунтовану чи безпідставну нерівність в оплаті праці;
  • неоднакові умови праці та організації робочого часу;
  • нерівний доступ до отримання компенсацій та допомоги.

В Методичних рекомендаціях наведені приклади дискримінаційних прикладів за різними ознаками.

Мінсоцполітики рекомендує включати до колективних договорів окремий розділ «Рівність і недискримінація», що включить положення про домовленість між сторонами створювати умови, які дозволяли б жінкам і чоловікам:

  • працювати на рівній основі;
  • забезпечувати можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
  • здійснювати рівну оплату праці при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці;
  • вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов роботи;
  • унеможливлювати та захищати від випадків сексуальних домагань, інших проявів насильства за ознакою статі.

Профспілкам (профспілковим представникам) Мінсоцполітики рекомендує ініціювати включення до колективних договорів і угод заходи з гендерного вирівнювання в межах підприємства.

Новелою Методичних рекомендацій є введення до колективних договорів уповноваженого з гендерних питань — радника керівника підприємства, який контролюватиме гендерну рівність на підприємстві. Виконувати ці обов’язки Методичні рекомендації радять на громадських засадах на підставі Положення про уповноваженого. Мінсоцполітики розробило й Примірне положення, яке рекомендує до уваги.

Мінсоцполітики також радить проводити гендерний аудит підприємства. До аудиту рекомендують залучати профспілку (профспілкового представника) та / або уповноваженого з гендерних питань — радника керівника підприємства, а також зовнішніх фахівців. Такий аудит рекомендовано проводити із застосуванням методології МОП один раз на рік.

Мінсоцполітики вважає, що внесення нового розділу до колективних договорів та розробка рекомендованих заходів допоможуть подолати гендерну дискримінацію на підприємствах та протидіяти сексизму і іншим формам переслідування працівників на робочому місці.

 

Голова МК профспілки                                                         О. Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.