Лист № 51 від 21.02.2020р., надає інформацію про позицію Профспілки освіти щодо формульного розподілу освітньої субвенції.

Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію про позицію Профспілки освіти щодо формульного розподілу освітньої субвенції.

Профспілка працівників освіти і науки України спрямувала листи до Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України, СПО об’єднань профспілок щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами». Цим проектом передбачаються незначні зміни до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, зокрема пов’язані з приведенням назви закладів до вимог освітянських законів, врахування поточного контингенту учнів станом на 5 вересня поточного року, конкретизації розрахунку субвенції для міських ОТГ міст обласного значення.

Профспілкою наголошено, що показники формульного розподілу не враховують фактичної потреби видатків на оплату праці педагогічних працівників, що підтверджується недостатністю видатків одним місцевим бюджетам та їх надлишками іншим, а також багаторазовими рішеннями Уряду про перерозподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами.

Про недосконалість формули засвідчують дані про економію освітньої субвенції, яка станом на 1 січня 2018 року становила 4094,8 млн. гривень, на 1 січня 2019 року – 4069,0 млн. гривень, на 1 січня 2020 року – 5 257,1 млн. гривень. Особливо значні обсяги невикористаних залишків освітньої субвенції знаходяться на рахунках обласних бюджетів. Їх залишки станом на 1 грудня 2019 року коливалися від 0,1% до 31,3% або в середньому становили майже місячний фонд заробітної плати, складаючи 10,8% від річних обсягів. В одних місцевих бюджетах обсягів освітньої субвенції достатньо для законодавчо встановленої оплати праці, тоді як в інших – зменшуються надбавки за престижність педагогічної праці до 5-10%не оплачується завідування кабінетами та майстернями, заміна тимчасово відсутніх учителівне забезпечується своєчасно заробітна плата, педагогічних працівників змушують до вимушених канікул, їх попереджають про зменшення надбавок в наступних місяцях.

Профспілка наголошує, що формульний розподіл освітньої субвенції ґрунтується на суб’єктивних показниках, які не мають юридичного підґрунтя та відсутності офіційних статистичних даних, зокрема таких, як коригуючі коефіцієнти залежно від кількості сільського населення, кількість учнів на 1 кВ км площі території адміністративної одиниці, розрахункова наповнюваність класів не менше 10 учнів. Стимулюється відкриття приватних шкіл, які забезпечуються освітньою субвенцією навіть з кількістю у них 25 і менше учнів. Її показники спрямовані на закриття малокомплектних шкіл, особливо у сільській місцевості.  Показники формули мають забезпечити максимальне наближення обсягів освітньої субвенції до фактичної потреби у видатках на оплату праці педагогічних працівників, що можливо шляхом застосування даних зведеної у відповідній адміністративно-територіальній одиниці тарифікації педагогічних працівників,  де враховується фактична кількість учнів, мережа класів, кількість ставок вчителів на 1 клас, розрахована залежно від навчальних планів, розмір заробітної плати вчителів та інших педагогічних працівників, що обчислюється на підставі нормативних актів. Визначений на цій основі фонд оплати праці має бути відкоригований на мережу класів у фінансовому році, з урахуванням прогнозних прийомів до 1 та 10 класів випусків 9 та 11 класів, де можуть і застосовуватися коригуючі коефіцієнти.

Зважаючи, що зазначений проект постанови потребує значного опрацювання соціальними партнерами, Профспілка вимагає повернення його для доопрацювання. Висловлено позицію щодо відсутності підстав для термінового прийняття змін на початку фінансового року, оскільки Державним бюджетом на 2020 рік обсяги освітньої субвенції місцевим бюджетам вже затверджено та доведено до місцевих бюджетів. За новою формулою може розподілятися освітня субвенція щонайменше в наступному 2021 році.

Лист додається.

Голова МК профспілки                                                           О. Дзюба

Завантажити (PDF, 215KB)

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.