Лист № 63 від 26.02.2020р., повідомляє, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 19.02.2020 № 114 «Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами», якою Формула викладена в іншій редакції, що містить незначні зміни порівняно з попередньою, зокрема пов’язані з приведенням назви закладів до вимог освітянських законів, врахування контингенту учнів станом на 5 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду, конкретизації розрахунку субвенції для міських ОТГ міст обласного значення.

Головам ППО

           Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького    повідомляє, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 19.02.2020 № 114 «Про внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами», якою Формула викладена в іншій редакції, що містить незначні зміни порівняно з попередньою, зокрема пов’язані з приведенням назви закладів до вимог освітянських законів, врахування контингенту учнів станом на 5 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду, конкретизації розрахунку субвенції для міських ОТГ міст обласного значення.

              При надходженні на погодження проекту постанови Профспілкою наголошено на нерівномірності розподілу видатків освітньої субвенції через застосування передбачених у формулі показників, які не враховують фактичну потребу видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, що підтверджується недостатністю видатків одним місцевим бюджетам та їх надлишками іншим.

             Недосконалість формули підтверджується також багаторазовими рішеннями Уряду про перерозподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами та даними про залишки невикористаної освітньої субвенції в окремих бюджетах.

            Профспілка наголосила, що формульний розподіл освітньої субвенції ґрунтується на суб’єктивних показниках, які не мають юридичного підґрунтя, а також відсутності офіційних статистичних даних, таких як кількість учнів на 1 кв. км площі території адміністративної одиниці, розрахункова наповнюваність класів не менше 10 учнів, коригуючі коефіцієнти залежно від кількості сільського населення. Формулою стимулюється відкриття приватних шкіл, які забезпечуються освітньою субвенцією навіть з кількістю у них 25 і менше учнів.

           ЦК Профспілки не погодив зазначений проект постанови й висунув вимоги про повернення його для суттєвого доопрацювання та як передчасного, оскільки за новою формулою може розподілятися освітня субвенція щонайменше в наступному 2021 році.

           Наголошено, що формула має забезпечити максимальне наближення обсягів освітньої субвенції до фактичної потреби у видатках на оплату праці педагогічних працівників, що можливо шляхом застосування даних зведеної у відповідній адміністративно-територіальній одиниці тарифікації педагогічних працівників з коригуванням фонду оплати праці на зміну мережі випускних 9 та 11 класів та нових 1 та 10 класів та інших законодавчо визначених показників.

 

           З текстом постанови Кабінету Міністрів України можна ознайомитися за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-formuli-rozpo-a114

 

Голова МК профспілки                                                              О. Дзюба

 

 

 

 

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.