Лист № 67 від 18.03.2021р., надає інформацію щодо педагогічного навантаження вчителя.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо педагогічного навантаження вчителя.

Навчальний рік поступово наближається до завершення. Вже зараз керівники закладів загальної середньої освіти починають планувати розподіл педагогічного навантаження між працівниками на новий — 2021-2022 навчальний рік.

Попри те, що навантаження педагогічних працівників на поточний 2020-2021 навчальний рік вже давно визначено, Служба освітнього омбудсмена отримує звернення та численні запитання від вчителів та прохання надати роз’яснення щодо того, яким має бути педагогічне навантаження вчителя, чи має право керівник закладу освіти (і у яких випадках) змінювати навантаження без згоди педагогічного працівника. Також у зверненнях заявники пишуть, що керівники деяких шкіл не повідомляють педагогів вчасно про години навантаження у новому навчальному році, приміром, роблять це лише на початку вересня. Тому Служба освітнього омбудсмена підготувала для керівників шкіл та педагогічних працівників невелике юридичне роз’яснення-нагадування.

Скільки годин становить тарифна ставка для вчителя?

Повне педагогічне навантаження вчителя на одну тарифну ставку повинно складати не менше 18 навчальних годин на тиждень (підпункт 1 частини 3 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.  

Навантаження менше 18 годин директор може встановити педагогові тільки за письмовою згодою працівника (частина 5 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”Тому якщо ви не надавали письмової згоди працювати на неповну ставку, керівник закладу не має права  встановлювати вам навантаження менше 18 годин. У цьому разі ви маєте повне право звернутися до керівника закладу освіти й наполягати, щоб вам встановили повне навантаження.

Педагогічний працівник може мати навантаження менше 18 годин у разі роботи за сумісництвом або роботи з погодинною оплатою.

Коли і як відбувається розподіл педагогічного навантаження?

Навчальне навантаження між педагогічними працівниками розподіляє керівник закладу освіти, погоджуючи його з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у закладі (пункт 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти). 

У кінці навчального року, до надання педагогічним працівникам відпустки, керівник закладу освіти зобов’язаний повідомити їм, яке педагогічне навантаження вони отримають у наступному навчальному році (підпункт Е пункт 20 Розділу IV Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України). Але законодавство не визначає форму повідомлення працівника про педагогічне навантаження: усне це чи письмове повідомлення. 

Водночас, відповідно до пункту 4 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, тарифікаційний список вчителів та інших працівників закладу освіти  затверджується   за  погодженням  із  профспілковим  комітетом  не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління. Саме у тарифікаційному списку зазначається тарифний розряд, розмір ставки на місяць та її підвищення, кількість годин на тиждень, види та розмір доплат.  

Зміна педагогічного навантаження

Упродовж навчального року можливий перерозподіл годин педагогічного навантаження. Він допускається, якщо навчальний план закладу передбачає зміни кількості годин з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) або якщо педагогічний працівник надає письмову згоду на зміну навантаження, і при цьому важливо дотримуватися законодавства (частина 5 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту”). 

Проте, якщо у закладі освіти зменшилася загальна кількість педагогічного навантаження, і педагог не надає письмової згоди на зменшення навантаження, тоді керівник закладу освіти повинен зменшити чисельність штату педагогічних працівників, застосувавши норми статті 42 Кодексу законів про працю України

Ця стаття передбачає, що при скороченні чисельності чи штату працівників через зміни в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

Про будь-які істотні зміни умов праці педагогічного працівника (систему та розміри оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення, скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо) керівник закладу має повідомити педагогічного працівника не пізніше, ніж за два місяці до цих змін (стаття 32 Кодексу законів про працю України).

На жаль, чинне освітнє законодавство не містить чітко визначеної процедури надання педагогічним працівником письмової згоди на неповне навантаження. Служба освітнього омбудсмена має звернення від педагогічних працівників, яким встановлюють неповне навантаження на підставі заяви, яку педагог писав кілька років тому (маємо приклади такого використання заяв навіть 2006 року).

Позиція освітнього омбудсмена полягає в тому, що заклад освіти має отримати згоду педагогічно працівника на неповне навантаження перед початком кожного навчального року. Наразі юристи Служби освітнього омбудсмена готують лист до МОН із пропозиціями щодо процедури узгодження неповного педагогічного навантаження таким чином, щоб гарантувати дотримання прав педагогічних працівників.

Голова МК профспілки                                                          О. Дзюба

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.