ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану

Верховна Рада України постановляє:

 

1.Внести зміни до таких законів України:

1) частину першу статті 4 Закону України “Про військово-цивільні адміністрації” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 87 із наступними змінами) доповнити пунктом 52 такого змісту:

“52) забезпечення в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану реалізації державних гарантій, визначених законами України”;

2) у статті 15 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 28, ст. 250 із наступними змінами):

у частині другій:

у пункті 15 слова “навчальними закладами” замінити словами “закладами освіти, установами освіти”;

у пункті 21 слова “навчальним закладам” замінити словами “закладам освіти”;

доповнити пунктом 44 такого змісту:

“44) забезпечення в умовах воєнного стану реалізації державних гарантій, визначених законами України.”;

частину третю доповнити пунктом 12 такого змісту:

“12) забезпечення в умовах воєнного стану реалізації державних гарантій, визначених законами України”;

3) розділ VI Закону України “Про освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., N 38 – 39, ст. 380 із наступними змінами) доповнити статтею 571 такого змісту:

Стаття 571. Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану

  1. Здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується:

організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;

збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;

місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).

  1. Забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у межах своєї компетенції здійснюють:

органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;

заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники;

громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.

  1. Органи, зазначені в абзаці другому частини другої цієї статті, приймають у межах своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території, для реалізації державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду).

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти і науки та видає накази з питань створення безпечного освітнього середовища, організації здобуття освіти, освітнього процесу та з інших питань у сфері освіти і науки, не врегульованих законом в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду). Строк дії таких наказів не може перевищувати строк особливого періоду. Такі накази не є регуляторними актами та підлягають державній реєстрації лише у разі, якщо стосуються прав, свобод, законних інтересів та обов’язків громадян і юридичних осіб”.

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 березня 2022 року
N 2126-IX
 

 

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.