Лист 09.05.2024 № 155 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці хто розробляє інструкції з охорони праці та що вони містять

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці хто розробляє інструкції з охорони праці та що вони містять.

              Кожен суб’єкт господарювання забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях та на робочих місцях.

Інструкція містить обов’язкові для дотримання працівниками вимог з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією.

Інструкції розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів устаткування, що використовується на цьому підприємстві.

Затверджуються інструкції роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками.

Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких самими працівниками є обов’язковим. Порушення працівником цих вимог розглядається роботодавцем як порушення нормативно-правових актів з охорони праці та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства.

Інструкції розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, головних спеціалістів. Загальне керівництво розробленням (переглядом) інструкцій покладається на роботодавця.

Інструкції мають складатися з таких розділів:

 • Загальні положення
 • Вимоги безпеки перед початком роботи
 • Вимоги безпеки під час роботи
 • Вимоги безпеки після закінчення роботи
 • Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Інструкції, які вводяться в дію на підприємстві, реєструються службою охорони праці в журналі реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві та видаються службою охорони праці з реєстрацією у відповідному журналі.

Примірники інструкцій видаються працівникам безпосередніми керівниками робіт під час проведення первинного інструктажу. У кожного керівника структурного підрозділу підприємства має бути у наявності комплект примірників інструкцій, необхідних для працівників усіх професій і для всіх видів робіт.

Перегляд інструкцій проводиться не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, не рідше ніж один раз на 3 роки.

 

Голова МК профспілки                                    Олександр ДЗЮБА

Лист 09.05.2024 № 154 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Верховної Ради України щодо нового закону про мобілізацію.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію  Верховної Ради України щодо нового закону про мобілізацію.

              11 квітня Верховна Рада ухвалила Закон про мобілізацію (законопроект № 10449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).

Остаточна редакція документу стане відомою після офіційного опублікування. Закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців 12 і 13 підпункту 2 пункту 8 розділу І цього Закону (щодо внесення змін до частин 4 і 5 статті 6 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»), які набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Які головні засади нового закону?

Військовий облік

Обов’язок щодо військового обліку:

 • усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності Законом, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних із обліковими даними ТЦК;
 • чоловіки, які мають спеціальні звання (класні чини) та проходять службу у правоохоронних органах, податковій, митній службі тощо, а також звільнені з такої служби, повинні протягом 60 днів після прийняття Закону стати на військовий облік військовозобов’язаних у ТЦК за своїм місцем проживання;
 • чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, повинні стати на військовий облік.

Громадяни зобов’язані мати при собі під час воєнного стану та/або під час проведення мобілізації військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою разом із документом, що посвідчує особу.

Реєстрування особою, яка стоїть або стає на військовий облік, у добровільному порядку електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Мобілізація, повістки

Запровадження обов’язкового проходження медичного огляду для всіх військовозобов’язаних.

Участь в оповіщенні військовозобов’язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій.

Поважні причини неприбуття громадянина по повістці до ТЦК: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк; смерть близьких родичів.

Затверджено перелік інформації, яка має бути зазначена в повістці. «Кожен військовозобов’язаний знатиме, що це саме його повістка. Повістка перестане бути елементом шантажу та залякування», — йдеться в повідомленні на сайті ВР.

Відстрочка

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів;
 • жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти тощо, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду тощо;
 • усиновлювачі, опікуни, піклувальники та ін. особи, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років;
 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьками, якщо людина сама потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком;
 • опікун особи, визнаної судом недієздатною;
 • які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;
 • які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;
 • які мають одного із батьків із інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати;
 • члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею.
 • члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.
 • педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти.
 • здобувачі освіти зараховані до інтернатури.
 • громадяни, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. (такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою);
 • військовозобов’язані до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу (такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Виключено можливість ухилятися громадянам від призову під час мобілізації шляхом вступу до закладу освіти для отримання другої, третьої вищої освіти (бакалавр, магістр) чи навіть нижчої освіти за наявну.

Виключено відстрочки працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони.

Заходи впливу за ухиляння

Обмеження судом громадян у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, у разі невиконання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов’язку (обов’язків).

Надання консульських дій у закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься за умови уточнення громадянином своїх персональних даних з обліковими даними в ТЦК.

В умовах воєнного стану оформлення паспортних документів за кордоном для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів.

Проходження військової служби

Запровадження базової військової служби для чоловіків віком від 18 до 25 років.

Базова військова служба триватиме:

 • в мирний час — до п’яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців — фахова підготовка;
 • під час дії воєнного стану — на строк до трьох місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців — фахова підготовка.

Запровадження базової загальновійськової підготовки у вищих навчальних закладах будь-якої форми власності з 1 вересня 2025 року.

Запровадження короткострокових контрактів на військову службу під час воєнного стану (для громадян віком від 18 до 25 років, для медичних фахівців та психологів — 1 рік).

Запровадження додаткової вимоги — проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби — для прийняття на державну службу, службу в органи місцевого самоврядування, в органи поліції та прокуратуру.

Соціальні питання та мотивація для військовослужбовців

Щорічна основна відпустка тривалістю 30 днів під час дії воєнного стану, протягом календарного року може надаватися частинами, при цьому одна частина не менше 15 календарних днів.

Додаткова відпустка за знищену техніку тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

Додаткова відпустка військовослужбовцям, звільненим із полону, тривалістю 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення.

Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця не може становити менше 15 мільйонів гривень.

У разі укладення контракту, одноразово надається сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень.

У разі укладення першого контракту надається одноразова компенсація 50 відсотків від першого внеску за програмою є-оселя, додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби, та ще 100 тисяч гривень після другого.

Не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, зокрема, банками, а також проценти за користування кредитом, окрім кредитних договорів щодо придбання майна або автомобіля.

 

Голова МК профспілки                                   Олександр ДЗЮБА

Лист 09.05.2024 № 153 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Вищої школи адвокатури НААУ про зміни щодо обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Вищої школи адвокатури НААУ про

зміни щодо обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення. Більш детально …

Лист 09.05.2024 №152 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «HR-Ліга» про продовження дії воєнного стану та мобілізації.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «HR-Ліга» про Більш детально …