Лист 23.05.2024 № 170 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України щодо умов виходу педагогів на пенсію за вислугу років.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України щодо умов виходу педагогів на пенсію за вислугу років.

             Для виходу на пенсію за вислугу років учителям необхідно мати не менше 30 років педагогічного стажу та досягти віку 55 років.  Відповідна норма закону України «Про пенсійне забезпечення» набула чинності з 1 квітня 2024 року. Як відомо, раніше педагогічні працівники виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Водночас збережено право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку особам, які в період до 1 січня 2016 року вже мали педагогічний стаж: станом на 1 квітня 2015 – не менше 25 років та після цієї дати:

 • з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;
 • з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;
 • з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;
 • з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;
 • з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

Також до досягнення віку 55 років право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти 1971 року народження і старші за наявності вислуги років відповідно до поданого вище щорічного збільшення та після досягнення ними такого віку:

 • 50 років – які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;
 • 50 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;
 • 51 рік – які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;
 • 51 рік 6 місяців – які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;
 • 52 роки – які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;
 • 52 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;
 • 53 роки – які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;
 • 53 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;
 • 54 роки – які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;
 • 54 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1970 року;
 • 55 років – які народилися з 1 січня 1971 року.

Максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Призначення пенсій і оформлення документів для їх виплати здійснюється органами Пенсійного фонду України шляхом подання відповідної заяви.

Заява про призначення пенсії працюючим учителем має подаватись за місцем роботи, а непрацюючим – до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання заявника.

Звернення за призначенням такої пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Голова МК профспілки                                       Олександр ДЗЮБА

Більш детально …

Лист 21.05.2024 № 169 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці які обмеження тривалості щорічних відпусток у 2024 році.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці які обмеження тривалості щорічних відпусток у 2024 році.

              Статтею 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено, що у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати.

У період дії воєнного стану надання працівнику будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки у зв’язку з усиновленням дитини) понад щорічну основну відпустку, озвучену вище, за рішенням роботодавця може здійснюватися без збереження заробітної плати. Надання невикористаних днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надаватися без збереження заробітної плати.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Норми ч. 7 ст. 79, ч. 5 ст. 80 КЗпП та ч. 5 ст. 11, ч. 2 ст. 12 Закону України «Про відпустки» у період дії воєнного стану не застосовуються.

У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання (замовлення).

Відповідно до ст. 79 КЗпП черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом (ст. 80 КЗпП).

Таким чином, роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком відпусток, або тривалістю більше 24 календарні дні.

Роботодавець не може відмовити працівникам, які не залучені до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, у наданні відпусток, надання яких здійснюється в обов’язковому порядку (щорічні відпустки у встановлені графіком строки, працівникам, які мають дітей тощо).

Більш детально …

Лист 21.05.2024 № 168 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці яким чином може виплачуватися заробітна плата.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці яким чином може виплачуватися заробітна плата.

               За особистою письмовою згодою працівника заробітна плата може виплачуватися:

 • через банки;
 • через небанківських надавачів платіжних послуг, які отримали ліцензію, відповідно до Закону України «Про платіжні послуги»;
 • поштовими переказами на вказаний ним рахунок чи адресу.

Згадані послуги оплачуються за рахунок роботодавця.

Більш детально …

Лист 21.05.2024 № 167 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України по догляду за ким надається допомога по тимчасовій непрацездатності.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України по догляду за ким надається допомога по тимчасовій непрацездатності.

              Допомога по тимчасовій непрацездатності надається на підставі листка непрацездатності, за кошти Пенсійного фонду України починаючи з першого дня необхідності догляду.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше як за 14 календарних днів. Якщо ж така дитина потребує стаціонарного лікування, допомога виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування у стаціонарі разом з хворою дитиною.

Допомога для догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, — не більш як за 7 календарних днів.

У разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, допомога по тимчасовій непрацездатності надається іншій застрахованій особі, яка доглядає за дитиною у цей час, з першого дня за весь період захворювання.

Допомога для догляду за дитиною віком до 14 років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років на весь період надання реабілітаційної допомоги, за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею.

Якщо застрахована особа у період здійснення догляду за хворою дитиною або за хворим членом сім’ї перебувала у щорічній відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.

Розмір допомоги по догляду обчислюється на загальних підставах і складає від 50% до 100% середньої заробітної плати застрахованої особи, в залежності від набутого страхового стажу або наявності у неї пільг.

Голова МК профспілки                                   Олександр ДЗЮБА Більш детально …

Лист 21.05.2024 № 166 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Пенсійного фонду України щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

               Конфлікт інтересів — це конфлікт між публічно-правовим обов’язком та приватними інтересами державної посадової особи. В згаданому конфлікті державна посадова особа має інтереси, котрі випливають з її положення як приватної особи і які здатні неправомірним чином вплинути на виконання цією державною посадовою особою її офіційних обов’язків або функцій.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII виокремлює наступні види конфлікту інтересів:

 • потенційний конфлікт інтересів — наявність у особи приватного інтересу у сфері, у якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
 • приватний інтерес — будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
 • реальний конфлікт інтересів — суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до таких осіб зобов’язані:

 • вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
 • повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі — Національне агентство з питань запобігання корупції чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;
 • не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
 • вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом 2-х робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів, приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

НАЗК у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненням до НАЗК.

У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених цим Законом.

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією

Правопорушення, пов’язані з корупцією, за вчинення яких може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»:

 • обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22);
 • обмеження щодо одержання подарунка (стаття 23);
 • обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25);
 • обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 26);
 • обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27);
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28) тощо.

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупцією, за вчинення яких передбачено адміністративну відповідальність, визначено у Главі 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення:

 • порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 1724);
 • порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 1725);
 • порушення вимог фінансового контролю (стаття 1726);
 • порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 1727);
 • незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (стаття 1728);
 • невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 1729).

Перелік корупційних правопорушень, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність, визначено у примітці до статті 45 Кримінального кодексу України.

Голова МК профспілки                                       Олександр ДЗЮБА Більш детально …

Лист 16.05.2024 № 165 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці які дії роботодавця, якщо працівник після неоплачуваної відпустки у 90 днів не стає до роботи.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці які дії роботодавця, якщо працівник після неоплачуваної відпустки у 90 днів не стає до роботи.

Працівник, який використав 90 календарних днів відпустки на підставі частини 4 статті 12 Закону № 2136 та не готовий повернутися до роботи, може оформити інші види відпусток без збереження зарплати або звільнитися, наприклад, за власним бажанням чи за угодою сторін.

Якщо працівник відмовляється оформити відпустку без збереження зарплати та звільнятися, відсутність працівника на робочому місті табелюється позначкою «НЗ» (неявки з не­з’ясо­ва­них причин) до вирішення питання.

У випадку, якщо після завершення відпустки без збереження зарплати за цією підставою працівник не вийшов на зв’язок із роботодавцем і не повідомив про свої подальші дії, то в Табелі обліку використання робочого часу проставляється відмітка «НЗ».

Водночас відповідно пункту 8-3 статті 36 Кодексу законів про працю України відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль є підставами припинення трудового договору.

Слід зазначити, відсутність працівника обумовлене необхідністю збереження життя та здоров’я таких працівників та їх сімей вважається як відсутність на роботі з поважних причин.

Голова МК профспілки                                  Олександр ДЗЮБА Більш детально …

Лист 16.05.2024 № 164 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію юриста Лілії Орел який порядок виплати матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію юриста Лілії Орел який порядок виплати матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам.

          Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Оскільки допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам відповідно до статті 57 Закону України “Про освіту” гарантовано державою, надання працівником заяви на її виплату не обов’язкове.

Керівник має видати два окремих накази: про надання щорічної відпустки і про надання матеріальної допомоги на оздоровлення. Так як ці виплати мають різне соціальні призначення.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про відпустки» щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

У разі поділу щорічної відпустки на частини, працівник має визначитися, з якою частиною відпустки бажає отримати допомогу на оздоровлення.

Отже, керуючись вищевикладеним:

 1. Держава гарантує виплату допомоги освітянам на оздоровлення.
 2. Допомога виплачується у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати).
 3. Допомога виплачується при наданні щорічної відпустки.
 4. Допомога не виплачується у разі грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки.
 5. Надання працівником заяви на виплату допомоги не обов’язкове.
 6. Керівник має видати два окремих накази: про надання відпустки і про надання матеріальної допомоги.
 7. У разі поділу щорічної відпустки на частини, допомога виплачується при використанні будь-якої частини за бажанням педагогічного працівника.

Голова МК профспілки                                   Олександр ДЗЮБА Більш детально …

Лист 16.05.2024 №163 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «ЛІГА:Бізнес» щодо управління охороною праці: політика та цілі роботодавця.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «ЛІГА:Бізнес» щодо  управління охороною праці: політика та цілі роботодавця.

              Одним із важливих питань, яке виникає у процесі управління підприємством є система управління охороною праці. Вона використовується для встановлення політики та цілей роботодавця щодо охорони праці та техніки безпеки на підприємстві, але, перш за все, задля мінімізації виникнення несприятливих наслідків, таких як нещасні випадки або професійні захворювання, а також для визначення процедури, якої слід дотримуватися на робочому місці в разі їх виникнення.

Однак система охорони праці — це не лише про запобігання нещасним випадкам, а як зазначено вище, й про попередження професійних захворювань. У зв’язку з цим, відповідна політика на підприємстві має бути спрямована на конкретизацію діяльності роботодавця з охорони праці, а також містити зобов’язання щодо її реалізації.

Відповідно до положень Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на роботодавця (ст. 153 КЗпП). Зокрема, він зобов’язаний впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, що запобігають виробничому травматизму, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань у працівників.

До того ж, роботодавець має дотримуватися наступних принципів у сфері охорони праці:

 • безумовності, тобто обов’язки в даній сфері повинні виконуватися роботодавцем незалежно від надання працівникам відповідних пільг;
 • неподільності, тобто дії або бездіяльність інших суб’єктів не звільняють роботодавця від відповідальності за стан охорони праці на підприємстві;
 • подвійної кваліфікації, тобто зобов’язання, що випливають із трудових відносин щодо працівників, а також, що випливають із публічно-правових відносин перед державою.

До обов’язків роботодавця, визначених Законом України «Про охорону праці» належать:

 • створення відповідних служб і призначення посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затвердження інструкцій про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контроль їх додержання;
 • розробка за участю сторін колективного договору і реалізація комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
 • забезпечення виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
 • впровадження прогресивних технологій, досягнення науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці тощо;
 • забезпечення належного утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
 • забезпечення усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
 • організація проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінка технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вжиття заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів;
 • розробка і затвердження положень, інструкцій, інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечення безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;
 • здійснення контролю за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;
 • організація пропаганди безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;
 • вжиття термінових заходів для допомоги потерпілим, залучення за необхідності професійних аварійно-рятувальних формувань у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

З метою додержання вимог профільного законодавства та створення безпечних умов праці, роботодавцям на своїх слід створювати та впроваджувати такі процедури з охорони праці, які будуть ефективними та доцільними в їх структурі з урахуванням предмету та профілю діяльності підприємства.

З точки зору ефективної реалізації відповідних процедур з охорони праці, важливу роль можуть відігравати наступні фактори:

 • визначення сфер відповідальності;
 • виявлення зон ризику на підприємстві, тобто зон, де може статися нещасний випадок або інша загрозлива ситуація;
 • опис правил поведінки у відповідній процедурі, наприклад, дії працівника і роботодавця у разі нещасного випадку на виробництві;
 • вплив на мотивацію працівників (бажання дотримуватися встановлених правил, проведення навчання кваліфікованими суб’єктами тощо).

Не вдаючись у подробиці, слід зазначити, що ефективність дій у сфері впровадження політики охорони праці на підприємстві повинна ґрунтуватися на кількох стовпах. Це, в першу чергу, залучення не тільки самих співробітників, а й тих, хто знаходиться на верхівці структури, щоб кожен відчував відповідальність за їх правильне виконання. Також вкрай важливо правильно адаптувати підприємство до вимог охорони праці та контролювати діяльність, яка полягає на реалізації політики безпеки. Також доцільно періодично переглядати впроваджену систему з точки зору її застосовності та ефективності.

Початок створення процедури або політики з охорони праці на підприємстві має починатися з внутрішнього аудиту, спрямованого на перевірку зон ризику, які необхідно описати та врегулювати. Також варто подумати про правильну підготовку співробітників. Слід перевірити, чи є якісь галузеві вимоги, наприклад, у межах групи компаній, які також повинні бути включені в таку процедуру. Наприклад, на виробничих підприємствах варто подумати, чи доцільно оцінювати професійний ризик на окремих робочих місцях?

При розробці процедур важливо пам’ятати, що вони не повинні бути бездумним переписуванням стандарту або відповідного законодавства, а повинні відповідати реаліям та особливостям функціонування конкретного підприємства. Вони повинні бути написані доступною і зрозумілою мовою. Також варто пам’ятати, що на деяких підприємствах доцільно створювати комплексну систему управління охороною та безпекою праці, що включає в себе політику з охорони праці та техніки безпеки, цілі охорони праці, посилання на внутрішні документи підприємства у сфері охорони праці тощо.

Серед переваг впровадження політики охорони праці, варто згадати про оптимізацію управління ризиками, пов’язаними з нещасними випадками на підприємстві, яка, серед іншого, включає:

 • зменшення кількості нещасних випадків;
 • здійснення профілактичних заходів у даній сфері;
 • зменшення кількості професійних захворювань;
 • зменшення кількості прогулів на роботі через хворобу, а отже — підвищення продуктивності праці та підвищення її якості та інші.

Відсутність структурованої процедури з охорони праці, особливо на підприємствах, що мають високий ризик нещасного випадку на виробництві, може призвести до шкоди їхній репутації, втрати доходу через відсутність працівника та, навіть, значних витрат на судові розгляди та компенсації.

Голова МК профспілки                                      Олександр ДЗЮБА Більш детально …

Лист 16.05.2024 № 162 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «ЮРЛІГА» щодо Закону про правонаступництво у трудових відносинах.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію інтернет платформи «ЮРЛІГА» щодо  Закону про правонаступництво у трудових відносинах.

              14 травня 2024 року, в газеті «Голос України» опубліковано Закон «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо трудових відносин при передачі суб’єкта господарювання» від 25.04.2024 р. № 3677-IX. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тож його норми діють з 15 травня 2024 року.

КЗпП доповнено статтею 361 «Трудові відносини при передачі суб’єкта господарювання».

Визначено що передача суб’єкта господарювання у розумінні — це зміна власника підприємства, установи, організації, їх реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ, а також зміна власника/користувача майна або його частини, за яким стоїть організована група ресурсів, що використовуються роботодавцем (роботодавцем — фізичною особою), із збереженням виду економічної діяльності, що провадився відчужувачем.

Відчужувачем є будь-яка юридична особа чи роботодавець — фізична особа, яка передає суб’єкт господарювання. Набувачем є будь-яка юридична особа чи роботодавець — фізична особа, яка внаслідок передачі отримує суб’єкт господарювання, за яким стоїть організована група ресурсів, продовжує той самий вид економічної діяльності, що і відчужувач, та стає учасником існуючих трудових відносин.

У разі передачі суб’єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем. Права і обов’язки за трудовими договорами, що існували між працівниками і відчужувачем, переходять до набувача.

У разі передачі суб’єкта господарювання статус і функції виборного органу первинної профспілкової організації (профспілковогопредставника) зберігаються і підлягають виконанню на тих самих умовах, які існували до переходу прав і обов’язків від відчужувача, з яким у працівників укладені трудові договори, до набувача.

Відчужувач та набувач зобов’язані не пізніше ніж за 10 робочих днів до здійснення передачі суб’єкта господарювання поінформувати письмово або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника) про:

1) дату або орієнтовну дату передачі суб’єкта господарювання;
2) причини передачі суб’єкта господарювання;
3) правові, економічні та соціальні наслідки передачі суб’єкта господарювання для працівників;
4) будь-які заходи, передбачені стосовно працівників.

Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої інформації мають право ініціювати консультації з відчужувачем та/або набувачем щодо причин прийняття рішення про передачу суб’єкта господарювання та його правових, економічних та соціальних наслідків для працівників, а також щодо заходів, які планується запровадити для уникнення таких наслідків чи їх пом’якшення. Консультації проводяться протягом п’яти робочих днів з дня їх ініціювання. За результатами консультацій складається протокол або інший документ за домовленістю сторін. Відсутність ініціювання консультацій не впливає на здійснення зазначених у цій статті заходів, пов’язаних із передачею суб’єкта господарювання.

Про зміни істотних умов праці, спричинених передачею суб’єкта господарювання, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

У разі звільнення працівника через зміну істотних умов трудового договору на шкоду працівникові роботодавець вважається таким, що несе відповідальність за завершення трудового договору або трудових відносин.

Голова МК профспілки                                 Олександр ДЗЮБА Більш детально …

Лист 14.05.2024 № 161 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці чи має роботодавець повідомляти працівника про закінчення дії строкового трудового договору.

Головам ППО

               Міська організація профспілки працівників освіти і науки України     міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці чи має роботодавець повідомляти працівника про закінчення дії строкового трудового договору.

              Це не обов’язково. У разі укладення строкового трудового договору звільнення відбувається автоматично, а працівник дізнається про його дату в момент ознайомлення під підпис із наказом про прийняття на роботу.

Якщо ж за час роботи працівника за строковим трудовим договором з’явиться вакансія, яка відповідає його кваліфікації та передбачає можливість укладення безстрокового трудового договору, роботодавець, згідно зі статтею 23 Кодексу законів про працю, зобов’язаний інформувати працівника про таку вакансію.

Голова МК профспілки                                    Олександр ДЗЮБА Більш детально …