Лист 07.03.2023 № 69 надає інформацію щодо внесення змін до графіка відпусток.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо внесення змін до графіка відпусток.

                На сьогодні законодавством України не передбачено типової форми графіка відпусток. Тому кожне підприємство має право скласти його у довільній формі. До графіка відпусток вносяться як щорічні основні, так і додаткові відпустки.

До графіка відпусток можуть вноситись зміни протягом усього періоду його дії. Зміни до графіка відпусток вносяться шляхом видання організаційно-розпорядчого документа (наказу, розпорядження, змін до графіка). Тобто зміни до затвердженого графіка відпусток у сам графік не вносяться, а є додатками до нього. Ініціювати зміни до графіка може як роботодавець, так і працівник.

Зміни, які не вносяться до графіка відпусток:

  • прийняття на роботу нових працівників
  • зміна умов трудових договорів уже прийнятих осіб або звільнених

Міністерство соціальної політики у листі від 25 серпня 2015 року № 475/13/116-15 зазначає, що у випадку укладення трудового договору з працівником після затвердження графіка відпусток до нього можуть бути внесені відповідні зміни та доповнення.

Перенесення всієї відпустки, визначеної графіком, на інший термін на підставах, не визначених статтею 11 Закону «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, у т. ч. за погодженням сторін, не передбачено. Єдина можливість використати щорічну відпустку (без порушення процедури її надання) в інший, ніж передбачено графіком, термін — це поділ її на частини. Підставою для поділу відпустки на частини, як правило, є заява працівника, узгоджена з безпосереднім керівником, у якій працівник повинен вказати підстави для змін та нові терміни відпустки.

Ініціатором перенесення відпустки може бути й роботодавець у разі виробничої потреби. Особа, відповідальна за ведення графіка відпусток та підготовку відповідних наказів, має реєструвати усі заяви у журналі реєстрації документів щодо відпусток.

Голова МК профспілки                                                         О. ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.