Лист 15.06.2023 № 201 надає роз’яснення Мінекономіки у листі від 04.01.2021р. №4706-06/14-09 щодо направлення працівника для підвищення кваліфікації у період щорічної відпустки.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає роз’яснення Мінекономіки у листі від 04.01.2021р. №4706-06/14-09  щодо направлення працівника для підвищення кваліфікації у період щорічної відпустки.

                Статтею 122 КЗпП визначено, що при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством. Такі виплати регламентовані постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. N 695 “Про гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва” (далі – Постанова N 695).

Пунктом 1 Постанови N 695 для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання інших професій з відривом від виробництва, передбачаються такі мінімальні державні гарантії: збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад; виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень за основним місцем роботи.

Положення Постанови N 695 не містять виключень щодо встановлення працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, вказаних вище мінімальних державних гарантій.

Водночас якщо працівник навчається дистанційно і не має витрат на оплату проїзду до місця навчання чи наймання житла, то відповідне відшкодування таких витрат, у тому числі виплата добових, не здійснюється. Водночас у разі, якщо працівник підтвердить відповідні витрати, то гарантії, передбачені Постановою N 695, мають бути забезпечені.

 Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах, організаціях регламентується наказом Держкомстату України від 05.12.2008 р. N 489 “Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці”, яким затверджено Типову форму Табеля обліку використання робочого часу N П-5 (далі – Форма). Підставою для внесення до Форми того чи іншого коду причин неявок на роботу є: накази (розпорядження) роботодавця щодо направлення у відрядження, про відпустку, листки непрацездатності тощо. Тому наказ (розпорядження) про направлення працівника на курси підвищення кваліфікації з відривом від виробництва є підставою для внесення до Форми відповідної відмітки, наприклад, – “ін” (інший невідпрацьований час, передбачений законодавством). Водночас години роботи позначаються буквеним кодом “р”, а період відпустки – “в”. Тому, зважаючи на різний порядок обліку та оплати в наведених випадках відповідних періодів, вважаємо недоцільним направлення роботодавцем працівника на навчання для підвищення кваліфікації у період його щорічної відпустки.

Слід зауважити, що використання щорічної відпустки працівником є реалізацією його права на відпочинок, що має на меті відновлення працездатності, задоволення власних потреб та інтересів. У зв’язку з цим вважаємо, що він не зобов’язаний у цей період проходити навчання за направленням роботодавця.

Водночас оскільки працівник має право використовувати відпустку на власний розсуд, то факт перебування працівника у щорічній відпустці не може бути перешкодою (забороною) для нього проходити підвищення кваліфікації.

Якщо працівник не бажає втрачати дні відпустки, то ініціатива повинна виходити від нього. Так, він може написати заяву про переривання відпустки та перенесення її днів, які припали на період курсів, на інший час (ст. 11 Закону України «Про відпустки»).

Голова МК профспілки                                                         О. ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.