Лист 16.02.2023 № 54 надає інформацію хто має вносити запис про навчання до трудової книжки працівника.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію хто має вносити запис про навчання до трудової книжки працівника.

               У чинній редакції КЗпП не визначає обов’язку роботодавця вносити до трудової книжки записи про навчання працівника. Відповідно до вимог КЗпП трудова книжка оформляється роботодавцем лише на вимогу працівника. Також лише на вимогу працівника роботодавець вносить до трудової книжки записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення, нагороди за успіхи в роботі. Водночас відповідно до п. «д» ч. 3 ст. 56 Закону № 1788 навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах, на курсах із підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації, перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію. Для підтвердження свого стажу роботи людина не позбавлена права надати документ про освіту з додатком до нього, у якому наведені періоди навчання. Також працівник може просити роботодавця внести запис до своєї трудової книжки, але з певними нюансами.

Порядок внесення записів до трудових книжок врегульовано Інструкцією № 58.

За загальним правилом, студентам, слухачам курсів, учням, аспірантам, та клінічним ординаторам, які мають трудові книжки, заклад освіти вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у т. ч. підготовчих) ЗВО. Підставою для таких записів є накази навчального закладу про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів. Отже, запис про час навчання на денних відділеннях до трудової книжки має здійснити саме заклад освіти.

При чому саме заклад освіти забезпечує занесення до трудових книжок студентів відомостей про роботу у студентських таборах при проходженні виробничої практики і виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики, як і про період стажування (якщо вони мають трудові книжки).

Для студентів, які раніше не працювали і не мали трудових книжок, відомості про роботу в студентських таборах, на виробничій практиці, а також про виконання науково-дослідної, господарсько-договірної тематики, на підставі довідок вносяться підприємством, де вони надалі будуть працювати.

У випадку, коли записи до трудової книжки щодо розпочатого та завершеного навчання не внесені навчальним закладом, це не створює жодних проблем. Працівник завжди може звернутися до роботодавця (до занесення відомостей про роботу) з проханням внести запис про своє навчання у ЗВО, навіть якщо перший аркуш трудової книжки містить інші записи.

Так, згідно з положенням п. 2.19 Інструкції № 58 підприємство до занесення відомостей про роботу працівника вносить до його трудової книжки запис про час навчання у вищих навчальних закладах, перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі, якщо такий запис відсутній.

Запис про навчання працівника вноситься новим роботодавцем окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування документів про освіту. Інструкцією № 58 не передбачено необхідності скріплювати такий запис печаткою.

Запис у трудовій книжці про час навчання працівника роботодавець може зробити на його вимогу, адже на сьогодні трудова книжка не є документом, у якому здійснюється облік трудової діяльності.

Статтею 48 КЗпП закріплено, що облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного, соціального страхування (у порядку, визначеному Законом № 2464). Лише на вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку.

Роботодавець на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення, звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Згаданою статтею 48 КЗпП визначено, що порядок ведення трудових книжок має визначити Кабінет Міністрів України, чого досі не зроблено. За його відсутності, роботодавці можуть керуватись загальними нормами КЗпП та враховувати положення Інструкції № 58, про що також зазначається в роз’ясненнях Державної служби України з питань праці.

Голова МК профспілки                                                        О. ДЗЮБА

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.