Лист №165 від 17.07.2018р. щодо видачі копії заяви на звільнення

Головам ППО

Міська профспілкова організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо видачі копії заяви на звільнення.

Працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням. Відтак звернувся з вимогою зареєструвати заяву та надати її копію. Задовольняти вимогу? Які нормативно-правові акти можуть зобов’язати роботодавця видавати працівникам копії заяв?

Зареєструйте заяву, зробіть і видайте працівнику засвідчену копію. Вимога працівника відповідає законодавству про захист персональних даних. Якщо не виконаєте вимогу, відшкодовуватимете працівнику моральні збитки.

Заяви — інформаційно-аналітичні документи, які є видом організаційно-розпорядчої документації та на підставі яких керівник ухвалює управлінські рішення (п. 3 гл. 1 розд. ІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5; далі — Правила 1000/5).

Службовий документ вважається внесеним до документаційного фонду підприємства з моменту реєстрації (п. 1 гл. 3 розд. ІІІ Правил 1000/5).

Заяви не належать до переліку документів, які не підлягають реєстрації (додаток 4 до Правил 1000/5). Отже, роботодавець має реєструвати заяви працівників. Заява — елемент документаційного фонду підприємства.

  1. Працівник має право вимагати копію документа, що його стосується

Громадяни України мають право звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності, засобів масової інформації, посадових осіб із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів (ч. 1 ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР; далі — Закон про звернення громадян).

Кожен громадянин має право ознайомлюватися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею (ч. 3 ст. 32 Конституції України).

Також працівник має право:

  • на доступ до своїх персональних даних;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI; далі — Закон № 2297).

Прохання працівника надати копію документа — захід, щоб убезпечитися від втрати значимої персональної інформації.

Працівник написав заяву про звільнення. Заяву не зареєстрували, а відтак втратили. Рішення про звільнення керівник не ухвалив. Щоб відвернути такий перебіг подій, працівник просить надати копію зареєстрованої заяви.

Радимо задовольняти такі клопотання працівників.

  1. Працівник може витребувати заяву через адвоката

Якщо роботодавець відмовиться надати копію заяви, працівник має право:

  • застосувати засоби правового захисту у зв’язку з порушенням законодавства про захист персональних даних (п. 9 ч. 2 ст. 8 Закону № 2297);
  • скористатися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію (ст. 18 Закону про звернення громадян).

Роботодавець буде зобов’язаний надати адвокату копію заяви не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту (ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI).

  1. Роботодавцю доведеться відшкодувати моральні збитки

 

Громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначає суд (ч. 2 ст. 25 Закону про звернення громадян).

 

 

Голова МК профспілки                                                                О.Дзюба

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.