Лист № 166 17.07.2018р. щодо звільнення працівника що не вийшов на роботу

Головам ППО

Міська профспілкова організація працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо звільнення працівника що не вийшов на роботу після відпустки та звільнення за власним бажанням під час відпустки.

  1. Що робити, якщо відпускник не повернувся на роботу
  2. Як з’ясувати причину відсутності
  3. Коли застосовувати стягнення
  4. Як звільнити за власним бажанням під час відпустки

Відпустка закінчилася, а працівник на роботу не вийшов. Причини можуть бути різні: хвороба, форс-мажор, складні сімейні обставини, погані звички й нахили, звільнення. Кожен випадок потребує оперативного реагування. Пропонуємо рішення двох поширених ситуацій:

1) працівник без попередження не вийшов на роботу після відпустки;

2) працівник хоче звільнитися за власним бажанням під час відпустки.

  1. Працівник без попередження не вийшов на роботу після відпустки

Що зробити. Заактуйте відсутність першого дня після відпустки. Проставте у табелі код НЗ. Робіть так, навіть якщо зв’язалися з працівником і отримали усні пояснення. Скоригуєте табель пізніше.

Не оплачуйте час відсутності на роботі, допоки не отримаєте документи про поважні причини невиходу.

Зателефонуйте працівнику або доручіть це його безпосередньому керівнику. Якщо не додзвонитеся, відвідайте працівника. Наприклад, увечері після роботи разом із членом профкому. Складіть акт про результати візиту.

Якщо не застали працівника вдома, складіть лист із проханням пояснити відсутність на роботі та надішліть його на всі відомі адреси можливого перебування. Вид відправлення — рекомендований лист із описом вкладення та позначкою «Вручити особисто».

Чому так. Прогул без поважної причини — порушення трудової дисципліни. За це роботодавець може застосувати до порушника дисциплінарне стягнення — догану або звільнення (ст. 147 КЗпП).

Перш ніж застосувати стягнення, роботодавець повинен зажадати від порушника письмових пояснень (ст. 149 КЗпП). Законодавство про працю забороняє оголошувати догану чи звільняти працівника, допоки він не надав пояснень або не відмовився їх надати.

Що далі. Коли працівник прийде на роботу, запропонуйте письмово пояснити причину відсутності. Якщо відмовиться, складіть акт.

Причина відсутності поважна. Наприклад, працівник хворів і приніс лікарняний. Скоригуйте табель — позначте дні відсутності кодом ТН. Якщо хвороба почалася під час щорічної відпустки чи додаткової відпустки працівникам із дітьми, продовжте чи перенесіть відпустку. Що саме робити, мають спільно вирішити працівник і його керівник.

 

Причина відсутності неповажна. Роботодавець прочитає пояснення чи акт про відмову надати їх та вирішить, чи застосовувати стягнення і яке саме. Роботодавець має право оголосити порушнику догану чи звільнити його, але не зобов’язаний цього робити.

Якщо роботодавець визнає відсутність прогулом і вирішить накласти стягнення, підготуйте наказ про стягнення. Категорія наказу — з кадрових питань тимчасового зберігання. Рекомендований літерний реєстраційний індекс — к/тм.

У наказі визнайте відсутність прогулом без поважних причин, що не підлягає оплаті. Скоригуйте табель. Позначте дні відсутності кодом ПР.

Роботодавець може застосувати стягнення не пізніше місяця з дня виявлення проступку (ч. 1 ст. 148 КЗпП). Відраховуйте місяць із дати, коли отримали докази, що працівник прогуляв.

Останній день відпустки — 24 червня. У понеділок 25 червня працівник на роботу не вийшов. Кадровик телефонував, писав, але намарно. За два місяці, 30 серпня, комісії пощастило застати працівника вдома. Працівник був нетверезим і від пояснень відмовився. Комісія заактувала події. Місячний строк для застосування стягнення відлічуємо з 30 серпня. Тобто застосувати стягнення слід до 30 вересня (ст. 241-1 КЗпП).

Працівник протверезився і став до роботи 31 серпня. Акт комісії про відмову працівника від пояснень — підстава видати наказ про стягнення. Директор був у відпустці з 30 серпня по 21 вересня (п’ятниця). Після відпустки дав вказівку оголосити догану. Кадровик 25 вересня підготував наказ про оголошення догани. У наказі визнав дні відсутності з 25 червня до 30 серпня прогулом, що не підлягає оплаті. Місячного строку для застосування стягнення кадровик дотримав.

+

  1. Працівник хоче звільнитися за власним бажанням під час відпустки

Що зробити. Якщо працівник хоче звільнитися до закінчення відпустки, видайте наказ про звільнення за день до звільнення.

Вносити зміни до наказу про відпустку не потрібно. Бухгалтерія зробить перерахунок, коли нараховуватиме кошти до виплати при звільненні, відтак утримає виплачені відпускні.

Остаточно розрахуватися з працівником бухгалтерія має в день звільнення (ст. 116 КЗпП). Варіант — перерахувати кошти на зарплатну картку.

Працівнику надали відпустку з 1 по 24 червня. Роботодавець отримав заяву працівника про звільнення 7 червня. Двотижневий термін попередження про звільнення спливає 21 червня. Це і буде дата звільнення. Виплачені раніше відпускні за 22-24 червня бухгалтерія може утримати при виплаті розрахунку.

Якщо працівник у день звільнення не прийшов за трудовою книжкою, цього ж дня направте йому поштою повідомлення про необхідність отримати трудову книжку.

Чому так. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, і під час роботи, і під час лікарняного, і під час відпустки. Єдина умова — попередити роботодавця за два тижні (ст. 38 КЗпП). Заборона звільняти під час відпустки поширюється лише на випадки звільнення з ініціативи роботодавця (ст. 40 КЗпП).

Дні відпустки входять до строку попередження про звільнення. Закон не вимагає, щоб у цей період працівник обов’язково був на роботі.

Розрізняйте «звільнення під час відпустки» і «відпустку з подальшим звільненням». У другому випадку ви заздалегідь знаєте, що працівник не вийде на роботу після відпустки.

У разі «звільнення під час відпустки» працівник може відкликати заяву навіть останнього дня попередження (ч. 2 ст. 38 КЗпП, п. 12 постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 № 9). Тому не кваптеся передавати наказ про звільнення на підпис директору. Оптимальний строк, щоб видати наказ, — напередодні звільнення. Бухгалтерія встигне підготувати розрахунок, а ви — оформити трудову книжку.

 

 

Голова МК профспілки                                                                О.Дзюба

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.