Лист 28.12.2023 № 394 Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію Управління Держпраці про додаткові трудові гарантії членів сімей військовослужбовців.

Головам ППО

Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає  інформацію Управління Держпраці про додаткові трудові гарантії членів сімей військовослужбовців.

               Члени сімей військовослужбовців мають додаткові гарантії передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 року № 2011-XII (далі — Закон № 2011):

  • На працевлаштування і збереження місця роботи.

Члени сімей військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та на виплату на період навчання середньої заробітної плати (п. 1 ст. 18 Закону № 2011).

Звертаємо окремо увагу, шо норма пункту 1 статті 18 Закону № 2011закріплює саме переважне право члена сім’ї військовослужбовця на зайняття вакантної посади при прийнятті на роботу, а встановлює обов’язок роботодавця щодо працевлаштування. Це означає, що при наявності вакантної посади серед претендентів на вакансію, за інших рівних умов, роботодавець має надати перевагу саме члену сім’ї військовослужбовця.

  • На виплату грошової допомоги.

Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, виплачується за місцем роботи грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати при розірванні ними трудового договору у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість (п. 2 ст. 18 Закону № 2011).

  • Оплату тимчасової непрацездатності у розмірі 100% незалежно від страхового стажу.

При тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу (п. 2 ст. 18 Закону № 2011).

  • Зарахування до загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком періоду проживання разом з чоловіком (дружиною).

Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, до загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком, зараховується період проживання разом з чоловіком (дружиною) в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років (п. 3 ст. 18 Закону № 2011)

Згідно пункту 5 статті 18 Закону № 2011 місцеві ради:

  • працевлаштовують у першочерговому порядку дружин військовослужбовців строкової служби у разі їх звільнення при скороченні чисельності або штату працівників, при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації;
  • надають позачергово місця дітям військовослужбовців та дітям військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у дитячих закладах за місцем проживання;
  • забезпечують відселення із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів військовослужбовців, звільнених в запас або у відставку.

Вдова (вдівець), батьки загиблого або померлого військовослужбовця, а також дружина (чоловік), у разі якщо вона (він) не взяла (не взяв) інший шлюб, та її (його) неповнолітні діти або повнолітні діти — особи з інвалідністю з дитинства, батьки військовослужбовця, який пропав безвісти під час проходження військової служби, мають право на пільги, передбачені цим Законом (п. 6 ст. 18 Закону № 2011).

Кабінетом Міністрів України, місцевими радами, підприємствами, установами, організаціями можуть встановлюватися й інші пільги та гарантії соціального захисту сімей військовослужбовців.

Крім зазначених вище пільг і гарантій колективним договором та умовами трудового договору, а також іншими локальними актами роботодавця, якими можуть встановлені додаткові гарантії трудових прав для членів сімей військовослужбовців порівняно із законодавством. Норми локальних актів, зокрема колективного договору в частині трудових прав і гарантій, непризупинені роботодавцем відповідно до ст. 11 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 року № 2136-IX, повинні виконуватись.

Голова МК профспілки                                     Олександр ДЗЮБА

Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.