Лист № 378 від 10.12.2019р., надає інформацію щодо окладу заступника директора з господарської частини та бухгалтера закладу позашкільної освіти.

Головам ППО

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України міста Кропивницького надає інформацію щодо окладу заступника директора з господарської частини та бухгалтера закладу позашкільної освіти.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» посадові оклади заступників керівників структурних підрозділів установ, закладів та організацій встановлюються на 5-15 %, а головних бухгалтерів – на 10-30 % нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цією постановою.

Відповідно до пункту 1.1. постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» з урахуванням доповнень постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 695, посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, крім тих, посадові оклади (ставки заробітної плати) яких підвищено відповідно до пункту 1 цієї постанови та постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 1100 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)» підвищуються з 1 вересня 2019 р. на 10 %. Відповідно до пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» посадові оклади заступників керівників навчальних закладів установлюються на 5-15 %, а головних бухгалтерів – на 10-30 % нижче, ніж посадовий оклад керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом. Відповідно до підпункту «б» пункту 19 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 у позашкільних закладах при встановленні посадових окладів керівників установ освіти контингент учнів (вихованців, дітей) визначається за обліковим складом вихованців (дітей) на 1 січня. Починаючи з 1 січня 2017 року визначення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати працівників провадиться, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Така вимога передбачена у примітці 1 до додатка 1 до наказу № 557.

Норми пункту 5 наказу № 557, як підзаконного акту, нижчого за статусом, що розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), при визначенні розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 з урахуванням доповнень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 695, щодо їх підвищення, не можуть застосовуватися.

На сьогодні інших розмірів схемних посадових окладів керівників закладів освіти, зокрема й позашкільної, ніж визначені відповідно до зазначених вище постанов Кабінету Міністрів України № 1298, № 22, № 1100, № 695, не існує

Тому посадові оклади заступників директорів, посади яких не віднесено до педагогічних, визначаються від новоутворених розмірів посадових окладів директорів відповідних типів закладів освіти. Підставою для цього є також норми пункту 34 Інструкції № 102, згідно з яким у випадках підвищення працівникам освіти ставок і посадових окладів за двома чи більше підставами утворюються нові ставки (посадові оклади).

Щодо листа Міністерства освіти і науки від 23.09.2019 р. № 1/9-598, то відповідно до частини 2 статті 2 Закону України «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145 листи, інструкції, методичні рекомендації, інші документи органів виконавчої влади, крім наказів, зареєстрованих Міністерством юстиції України, не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати правові норми.

Голова МК профспілки                                                           О. Дзюба

Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.